Hvordan undgår man ballade mellem naboer?

En langsigtet løsning kan afværge konflikter over hækken.

Man kan for at sikre en aftale mellem naboer få udarbejdet en såkaldt servitut, som tinglyses som byrde på naboens ejendom. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

? Jeg har opsat et solfangeranlæg på mit tag, og desværre var pladsen ikke som beregnet: Det overskrider skellet med 10-15 cm.

Min nabo har ikke noget problem med det, men jeg vil gerne have en aftale nedfældet på papir og eventuelt tinglyst, så der ikke bliver ballade omkring det senere - her tænker jeg jo især i forbindelse med salg af ejendommene senere. Skal jeg bare selv udforme et dokument, få naboens underskrift, og så tinglyse det på tinglysning.dk?

Eller hvordan gør man sådan noget?

Med venlig hilsen H.

! For at undgå nabokonflikter – både med din nuværende nabo og eventuelle kommende naboer – er det en rigtigt god idé at få en skriftlig aftale med naboen. Jeg går ud fra, at du har indhentet øvrige tilladelser, som måtte være påkrævede, herunder eksempelvis dispensation fra lokalplan.

Du bør få udarbejdet en såkaldt servitut, som tinglyses som byrde på naboens ejendom. Servitutten skal nøje beskrive dine rettigheder med hensyn til solfangeranlægget. For at undgå fortolkningstvivl og problemer med tinglysning af servitutten er det altid anbefalingsværdigt at vedhæfte en skitse til servitutten. Jeg vil også anbefale, at servitutten sendes til kommunen til påtegning efter planloven.

Jeg forstår naturligvis godt, at du gerne vil gøre det så billigt som muligt. Men her er det nok hensigtsmæssigt at tænke lidt langsigtet og sikre dig en holdbar servitut. Jeg vil anbefale dig, at du allierer dig med en advokat, der sammen med en landsinspektør vil kunne sikre dig en holdbar løsning. Tinglysningsomkostningen udgør 1.400 kroner i afgift til Staten. Indhent eventuelt tilbud fra flere advokater.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk