Hvordan stoppes konflikt i ejerforening?

Det ene ord tager det andet, og pludselig er et lille problem blevet til en større sag. Juraen hjælper ikke altid.

Foto: Liselotte Sabroe. Når der er en høj grad af uenighed i en ejerforening, vil jura ofte medvirke til at øge konfliktniveauet.
Læs mere
Fold sammen

? Jeg bor i en ejendom fra 1935, hvor vi i 2012 skulle have renoveret vores kloaknet. Hver lejlighed indbetalte til en øremærket kloakkonto. Denne lukkede konto skulle finansiere kloakrenoveringen og den havde sit eget regnskab. Et eventuelt overskud på kontoen skulle tilbagebetales til ejerne.

Da renoveringen var slut, fik vi på generalforsamlingen helt korrekt udleveret et særskilt kloakregnskab, som havde et særskilt punkt på dagsordenen. Der var et overskud på 626.963,52 kr. Regnskabet var påtegnet af ejendommens revisor.

Der opstod imidlertid et problem på generalforsamlingen, idet det kom frem, at beløbet i kloakregnskabet til den rådgivende ingeniør var betydeligt højere end det til ham budgetterede beløb. Kloakregnskabet blev derfor ikke vedtaget, men skulle senere vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling fik vi udleveret et nyt kloakregnskab, hvor beløbet til den rådgivende ingeniør var reduceret med 29.101,57 kr. Til gengæld havde bestyrelsen fundet en ny post, som de havde glemt i det første regnskab. Denne nye post bestod af udgiften til et kloakfirma, som havde fotograferet kloaknettet før beslutningen om renoveringen til en pris på 31.423,65 kr.

Dette ændrede kloakregnskab var ikke hos ejendommens revisor til påtegning.

Denne fotografering fandt imidlertid sted i 2010, den blev betalt i 2010, og den var med på årsregnskabet i 2010. Den samme fotografering kommer så igen med på kloakregnskabet i 2013 som en udgift, men dette blev ikke forklaret på generalforsamlingen før vedtagelsen. Det ændrede kloakregnskab blev godkendt, dels fordi man ikke kunne gennemskue, hvad der foregik, og dels fordi man ønskede tilbagebetalingen udbetalt hurtigt.

Efterfølgende har det været umuligt både fra bestyrelsen og fra administrator at få en præcis forklaring på, hvorledes fotograferingen korrekt kan optræde både i årsregnskabet i 2010 og i kloakregnskabet i 2013.

Hver gang jeg spørger, får jeg halve sandheder og bortforklaringer. Jeg har kontaktet ejendommens revisionsselskab, men de må ikke udtale sig til andre end bestyrelsen.

Jeg får at vide af administrator, at hvis jeg vil have uddybende svar, koster det en timeløn på 925 kr. + moms.

Når jeg spørger, hvor jeg i årsregnskabet for 2013 kan se, at der er sket en modregning, at der har været en indtægt på 31.423,65 kroner, får jeg ikke noget svar.

Kan det være rigtigt, at jeg som betalende medlem af ejerforeningen ikke kan få at vide, om beløbet overhovedet er taget med i regnskabet eller er modregnet med det forhøjede beløb til den rådgivende ingeniør, således at begge disse beløb bliver skjult for ejerne?

Er det almindeligt i ejerforeninger, at ejerne ikke kan få indsigt i et uigennemsigtigt regnskab, men kun må henholde sig til tillid?

Med venlig hilsen L.

! Din sag er meget konkret, men den belyser meget godt, hvordan en relativt banal sag vil kunne udvikle sig til et problem, der kan udvikle sig til en sag.

Meget tyder på, at tingene grundlæggende håndteres fornuftigt i jeres ejerforening. Et stort arbejde udføres, og til sidst driller det. Frivillige bruger mange timer, herunder på kontrol, hvorved fejl opdages. De søges rettet bedst muligt, og på dette tidspunkt kan jeg forestille mig, at alle implicerede er trætte af sagen.

Du stiller fornuftige spørgsmål, men løber panden mod en mur. Nu skriver du til Brevkassen i et forsøg på at blive hørt. Og det bliver du – samtidig vil jeg gerne bruge eksemplet på at gentage, hvad jeg ofte har skrevet: Løs konflikterne mens de er små. Samtale fremmer forståelsen, og jeg tror ikke, at nogen har noget at skjule i denne sag. Jeg tror, nogle har følt sig kritiseret eller mistænkeliggjort, selv om det ikke har været din mening. Det ene ord tager hurtigt det andet – og sådanne ord har det med at rode op i andre ord, der ellers var glemt. Det fører til konfliktoptrapning. Det koster penge – i kroner og ærgrelser.

Jeg synes, jeres administrator bør tage hånd om tingene og hjælpe jer til en forståelse og afklaring. Drøft den mulighed med bestyrelsen, herunder vigtigheden af at I taler sammen for at finde løsninger. Lykkes det ikke. må du i sidste ende overveje, om du tror, du kan få en generalforsamling til at give bestyrelsen et pålæg om at afklare forholdet.

Jeg vil – med både alvor og smil - videregive et råd fra Peter Aalbæk: »Forlig jer, for helvede!«

Hvis du undrer dig over, at der ikke er meget jura i mit svar, så skyldes det, at jura slet ikke er velegnet til at løse konflikter. Når der er en høj grad af uenighed, vil juraen i virkeligheden medvirke til at øge konfliktniveauet. Jeg har en lang erfaring som konfliktmægler (mediator), og jeg kan hilse og sige, at Peter Aalbæks råd er godt – men det følges lettest udenfor retssalene – ved dialog mellem de berørte parter. Jeg synes, du skal klippe dette svar ud af avisen og så invitere bestyrelsen på en kop kaffe.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk