Hvordan overtager jeg bedst forældrenes hus?

Betaling, tinglysning, gæld og skat er vigtigt indhold i en aftale om overdragelse.

Foto: Morten Germund.
Læs mere
Fold sammen

? Mine forældre og jeg ejer sammen et gældfrit hus, som mine forældre bor i. De kan ikke længere klare at holde hus og have og skal derfor flytte i lejlighed.

Jeg er enebarn, og mine forældre ønsker, at jeg nu overtager huset helt. Hvad skal der til?

Med venlig hilsen P.

! Jeg forstår dig sådan, at dine forældre er tinglyste ejere af den ene halvdel af huset, og du er tinglyst ejer af den anden, og du skal nu være tinglyst eneejer.

Der skal laves en aftale om vilkårene for, at du overtager dine forældres del af huset. Hvis der er tinglyst gæld i dine forældres ejerdel, så skal I aftale, hvad der skal ske med gælden. Den skal enten indfries eller overtages. I sidstnævnte tilfælde skal kreditor involveres.

Aftalen bør være skriftlig og indeholde de vilkår, I er enige om – pris, vilkår, overtagelsesdato. Det skal sikres, at dine forældre får betalingen samtidig med, at du bliver tinglyst ejer.

Jeg vil tilråde jer, at I får rådgivning til at udarbejde en aftale og hjælp til at sikre, at udveksling af betaling og tinglysning kommer rigtigt på plads, så ingen af jer løber en risiko.

I skal overveje, om der ved salget udløses ejendomsavanceskat, og det skal I gøre, inden I indgår aftalen.

Skat vil normalt acceptere en pris, der ligger inden for en ramme af mellem 85 og 115 procent af den seneste offentlige vurdering. Med hensyn til betalingen er det muligt for dine forældre at give dig en gave nu. Dine forældre kan også tillade, at du får henstand med betalingen, også uden renter. Der er flere muligheder, som bør drøftes i forbindelse med udarbejdelse af aftalen.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk.