Hvordan overdrages sommerhus til nogle af børnene?

Pas på med alt for »fikse« konstruktioner ved overdragelse af værdier til børnene - er det i virkeligheden fiktivt, falder Skats hammer.

Foto: Kristian Brasen. Pas på med alt for »fikse« konstruktioner ved overdragelse af værdier til børnene - er det i virkeligheden fiktivt, falder Skats hammer.
Læs mere
Fold sammen

? Jeg og en af mine søskende vil gerne overtage familiens sommerhus. Vores anden bror vil ikke have det, og vores forældre vil gerne give det videre til børnene nu. Men hvad er reglerne?

Hvis det for eksempel er 1 million kroner værd, kan vi så lave et papir, som siger, at vi skylder 1 million kroner til vores forældre, hvor de så hvert år giver os en skattefri gave på 60.000 kroner hver, som vi bruger til at afdrage lånet? Eller skal de betale skat med videre af den fiktive million?

Det er klart, at dør de, inden vi har fået afdraget lånet med den beskrevet model, så indgår det i boet. Vi vil bare være sikker på at vi ikke gøre noget ulovligt.

Med venlig hilsen N.

! Du benytter udtrykket »den fiktive million«. Hvis millionen er fiktiv, så må det betyde, at det ikke er tanken, at I skal betale. I så fald er der tale om en gave, hvor der skal betales gaveafgift af den del, der overstiger den afgiftsfri grænse (i år 60.700 kr. pr. gavegiver).

Jeres forældre kan overdrage sommerhuset til 85 procent af den offentlige vurdering eller til et lavere beløb, hvis markedsværdien ligger lavere. Betaling kan ske ved et gældsbrev og dette gældsbrev kan så nedbringes med afgiftsfri gaver en gang om året. Men hvis det fra starten er aftalt, at der gives en gave hvert år, så forfalder hele afgiften ved gavegivelsen.

Hvis I har en viden om, at sommerhuset er mere værd end den offentlige vurdering, for eksempel hvis I har fået foretaget en mæglervurdering, så kan I ikke benytte 85 procents-reglen. Hvis I overtager huset, og hvis I mener, det er sket til favørpris, så drøft med jeres forældre og søskende, om det bør føre til, at I – når I engang arver – skal fordele arven på en måde, som tager højde for dette.

Ved salget skal der normalt ikke betales ejendomsavanceskat, men visse ejendomme udløser dog skat, f.eks. hvis der er tale om en ejendom på mere end 1.400 kvadratmeter, med midnre særlige forhold gør sig gældende, men det kan jeg ikke komme ind på her.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk