Hvordan gør vi gaver til særeje?

Tre børn skal begunstiges - og gerne også svigerdatters særbørn fra et tidligere forhold.

Foto: Bax Lindhardt. Danske penge.
Læs mere
Fold sammen

Spørgsmål: Jeg vil give mine tre børn afgiftsfrie gaver, og gaverne skal være børnenes fuldstændige særeje. Er det tilstrækkelig, at jeg i brevform giver udtryk for, at beløbene skal være fuldstændigt særeje?

Hvis jeg vil give børnebørnene et afgiftsfrit gavebeløb, har jeg en formodning om, at det ikke kan lade sig gøre i relation til »børnebørn«, som er min svigerdatters særbørn fra et tidligere forhold?

Med venlig hilsen R.

Svar: Du skal senest, når gaven gives, bestemme, at gaven skal være modtagerens særeje. Du har valgt fuldstændigt særeje, så du anfører blot, at gaven er modtagerens fuldstændige særeje.

Det betyder, at modtageren ikke skal aflevere halvdelen af gaven, hvis modtageren bliver skilt. Du skal gøre modtager opmærksom på, at særejevirkningen kan forsvinde, hvis gavebeløbet »forsvinder i fællesejet«. Hvis særejet ikke holdes adskilt fra modtagerens øvrige formue, kan særejet således miste sin virkning.

Særejet får også betydning, hvis modtageren dør som den første i ægteskabet, hvis modtageren selv har børn (dine børnebørn). I så fald vil særejet typisk betyde, at dine børnebørn arver en større del af gaven, end de ellers ville have arvet, mens en tilsvarende mindre del af gaven går til dit svigerbarn.

Lad mig i den forbindelse nævne, at svigerbørn jo kun arver, hvis de er indsat i testamente. Endelig skal du være opmærksom på, at fuldstændigt særeje skal skiftes ved død. Længstlevende ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo med afdødes særejemidler. Det kan være en ulempe, og derfor vælger mange det såkaldte kombinationssæreje i stedet for fuldstændigt særeje. Her er fuld beskyttelse ved skilsmisse, mens modtagerens ægtefælle i dødsfaldssituationen stilles gunstigere end ved fuldstændigt særeje.

Om boafgift gælder, at arveladerens stedbørn og disses afkom hører til i den lave afgiftsklasse.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk