Hvordan giver man aktie som skattefri gave?

Både giver og modtager kan i visse tilfælde blive beskattet, når aktier bliver overdraget.

Både giver og modtager kan i visse tilfælde blive beskattet, når aktier bliver overdraget. Fold sammen
Læs mere

? Kan jeg give mine sønner og min kone hver det lovlige beløb på 61.500 kroner i form af aktier - skattefrit for både mig og modtagerne?

Der er ikke tale om arveforskud.

Med venlig hilsen K.

! Du skal holde tungen lige i munden, da der er forskel på, om du giver en gave til din ægtefælle eller til dine børn. Ved gaver til ægtefæller gælder, at disse succederer i din anskaffelsessum, dit anskaffelsestidspunkt og din anskaffelseshensigt.

Mere jordnært kan det udtrykkes således, at din ægtefælle stilles, som om hun havde købt den pågældende aktie, dengang du købte den. For fuldstændighedens skyld kan nævnes, at det samme ville være tilfældet, såfremt hun købte aktien af dig. For gaver til ægtefæller gælder herudover, at der ikke skal betales gaveafgift – den beløbsmæssige værdi er underordnet.

For gaverne til børnene gælder, at gaveoverdragelsen ligestilles med et salg. Hvis værdien af aktierne på gavetidspunktet er højere end din anskaffelsessum, så skal du beskattes af fortjenesten. Omvendt vil et eventuelt tab kunne fradrages. Ved at give børnene en gave slipper du ikke for at lave en sædvanlig opgørelse af fortjeneste eller tab. Du stilles altså, som havde du solgt aktierne.

Uafhængigt af fortjeneste eller tab kan du forære aktier til dine børn til en værdi op til 61.500 kroner, uden at der skal betales gaveafgift. Der skal betales 15 procent i gaveafgift af det overskydende beløb.

Hvis din ægtefælle ikke har aktier at forære jeres børn, kan du forære hende aktier. Herefter kan både du og din ægtefælle hver for sig give gaver på 61.500 kroner til hvert af jeres børn.

Vær opmærksom på, at hvis det hele er tænkt som en omgåelse af afgifts­reglerne, kan der skrides ind. Husk også, at gaver (bortset fra sædvanlige lejlighedsgaver) til din ægtefælle kræver ægtepagt, og husk at få overdragelsen noteret i værdipapirdepoterne, samt at både du og din ægtefælle skal opgøre fortjeneste/tab, når I måtte give gaver.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk