Hvordan er samlever stillet, hvis kæresten dør?

Arver ugifte samlevende hinanden? Fold sammen
Læs mere

? Jeg bor sammen med min kæreste i et hus, som han og hans ekskæreste ejer. De har en søn sammen.

Hvordan er jeg stillet, hvis min kæreste pludselig dør? Skal jeg så forlade huset med det samme?

Med venlig hilsen B.

! Jeg er meget glad for dit spørgsmål, for jeg møder ofte mennesker, som tror, at kærester arver hinanden. Jeg benytter anledningen til at sige det højt: Ugifte arver ikke hinanden, selv om de har boet sammen i to, tre, fem eller tyve år.

Folketinget overvejede – da arveloven blev ændret i 2007 – om man skulle give de ugifte en arveret, men det landede på et nej. Hvis par vil arve hinanden, må de gifte sig eller oprette testamente.

Så du har helt ret, når du indirekte skriver, at hvis din kæreste dør, har du ikke noget sted at bo. Dit spørgsmål går så på om du skal forlade huset straks eller om du kan blive et par måneder.

Svaret er, at du ikke har nogen juridisk ret til at blive boende. Du kan risikere at blive bedt om at flytte ud med det samme. Den, der kan bestemme, er den, der har retten til at bestemme, og det afgøres af skifteretten. I mange tilfælde er barnets anden forælder værge og kan derfor bestemme.

Bedst vil det være, om I kan opnå en forståelse med din kærestes ekskæreste, idet hun er medejer af huset. Det bør kunne lade sig gøre, selv om jeg udmærket ved, at der ikke altid er den bedste dialog. Eftersom eksen og din kæreste har et barn sammen, bør de imidlertid se at få dialogen på skinner. Det skylder de deres søn, som kan mærke uoverensstemmelser.

Hvis der ikke kan opnås en løsning, så må din kæreste via testamente og/eller ved at indsætte dig som begunstiget i en pensionsordning søge at opnå en passende sikkerhed. Eftersom jeres forhold er ret nyt, kan det tænkes, at din kæreste føler, at dette er alt for forhastet.

Det kan indgå i drøftelserne, at ægteskab ogs – i hvert fald på sigt – kan være en mulighed. Men du er i en usikker position. Den kan du gøre noget ved på forskellig vis og det bør I drøfte.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk