Hvordan dokumenterer man en skattefri gave?

Hvordan »beviser« man, at afdrag på lån er en gave uden afgift?

Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere

? Vi har lånt vores datter og svigersøn en halv million kroner til køb af en ejendom. Der er udstedt et gældsbrev, hvori der er anført betingelserne for lånet og hvilke krav der skal opfyldes – blandt andet at lånet er rentefrit, men der skal afdrages minimum 40.000 kroner årligt, og at vi til enhver tid kan forlange lånet indfriet.

Som forældre har vi ret til hvert år at give vores datter og svigersøn et skattefrit beløb. Det er i denne forbindelse vigtigt for os at vide, hvilken form for dokumentation der skal foreligge, hvis vi vælger at gøre brug af denne mulighed, idet vi ikke ønsker få problemer med Skat.Kan vi blot nedskrive gælden med det til enhver tid gældende beløb pr. år ved at vedlægge et bilag, hvor det fremgår, at nedskrivningen af gælden ligger inden for det skattefrie beløb?

Med venlig hilsen B.


! Der gælder ikke særlige dokumentationskrav. I kan for eksempel på gældsbrevet notere, at gælden ved gave er nedbragt fra X kroner til Y kroner.

Gældsbrevet er dokumentationen for låneforholdet, og det skal opbevares omhyggeligt.

Vær opmærksom på, at hvis I lover at give en gave årligt, så vil Skat betragte det som en samlet gave, hvor gaveafgiften forfalder til betaling 1. maj året efter gavens ydelse. Derfor må I ikke love eller aftale, at det lånte beløb hvert år nedskrives.Jeg har i et dødsbo oplevet det særligt groteske, at et gældsbrev var kvitteret nedbragt i en længere årrække, efter at dødsfaldet var sket. Den slags giver problemer.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk