Hvordan deles samleveres pension ved »skilsmisse«?

Ugifte samlevende kan få brug for masser af papirarbejde for at bringe orden i ophøret af forholdet.

Ugifte samlevende skal ved »skilsmisse« som hovedregel ikke foretage en egentlig bodeling af alt, hvad man ejer.
Læs mere
Fold sammen

? Efter over 20 års samliv og to børn har vi besluttet at gå hver til sit. Da vi aftalte bodeling, aftalte vi også, at jeg skal kompensere min tidligere samlever med pension på grund af barsel med mere med »udlodning til ægtefælle«.

Nu har vi så fået afslag på denne løsning af pensionsselskabet med den begrundelse, at pensionsbeskatningsloven ikke skulle gælde for samlevende. Vores bankrådgiver har anbefalet os, at vi undersøger rigtigheden af denne udmelding ved en advokat - så vi håber, at I vil hjælpe her.

Med venlig hilsen X.

! Dit spørgsmål er langt mere komplekst, end du formentlig umiddelbart forestiller dig.

Det helt centrale er, at I ikke er gift. Selv hvis man er gift og har formuefællesskab, er hovedreglen, at almindelige, rimelige pensioner ikke skal deles. Det er rigtigt, at man ved bodeling i den situation godt kan forestille sig, at der skal ske kompensation eksempelvis på grund af, at den ene har mindre opsparing end den anden på grund af barsel og forældreorlov. Tilsvarende familieretlige regler gælder ikke for ugifte samlevende.

Med andre ord vil din samlever med sikkerhed ikke have et juridisk krav mod dine pensioner i forbindelse med samlivsophævelsen.

Ugifte samlevende skal som hovedregel heller ikke foretage en egentlig bodeling af alt, hvad man ejer. Jeg siger det i et forsøg på en pædagogisk forklaring sådan, at når man bor sammen uden at være gift, har man en slags »fuldstændigt særeje«. De fleste advokater græmmer sig, når jeg siger det sådan, fordi det er sprogligt-juridisk forkert. »Almindelige« mennesker kan imidlertid sagtens forstå, at jeg dermed siger, at »det, der er er mit, er mit – og det, der er dit, er dit«.

Hvis et par ugifte samlevende har været sammen så længe som jer og har haft meget forskellige økonomiske muligheder for opsparing, kan man godt forestille sig, at den svage part vil have krav på en vis kompensation. Det vil særligt være tilfældet, hvis den anden sidder på hele formuen for eksempel i form af huset, og det samtidig står klart, at pågældende ikke ville have kunnet opbygge formuen uden den andens bistand. Et sådant kompensationskrav er imidlertid efter praksis ret beskedent i forhold til »den rige parts« samlede formue.

Juridisk er det derfor meget usikkert, hvad du er forpligtet til at aflevere til din samlever ved samlivsophævelsen. Når det er sagt, ser jeg med betydelig sympati på jeres forestilling om at foretage en vis form for bodeling efter så mange års samliv.

Man skal også være opmærksom på, at et kompensationsbeløb i øvrigt kan risikere at blive skattepligtigt for modtageren, hvis beløbet er større end det, som modtageren må antages at have haft et retskrav på.

En model, som kan sammenlignes med at gå over åen efter vand, kunne være, at I gifter jer nu og derefter laver en aftale som den, I har tænkt jer i forbindelse med en bodeling.

Men lad nu endelig være med at gifte jer hovedkulds og uden yderligere omtanke end dette brevkassesvar. I skal virkelig tænke jer om. Der skal nok laves en ægtepagt, inden I eventuelt gifter jer. Noget – pensionerne – skal så nok være fælleseje og andet særeje.

Pensionsselskabet har ret i, at det kun er pensioner i ægtefællers fællesbo, der kan overgå skattefrit.

Slutsvaret er altså næsten som bankens. Det må du hellere snakke med en advokat om ansigt til ansigt – og ikke kun i en brevkasse, hvor alle de vigtige nuancer ikke kommer med.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk