Hvordan deles »dobbelt« uskiftet bo?

Både moderen og siden stedmoderen er død - hvordan fordeles arven efter faderen?

I moderne familier med mange forgreninger gælder om at holde tungen lige i munden ved bodeling. Fold sammen
Læs mere

? Jeg kunne godt lide at vide, hvordan jeg står, når min far engang dør. Jeg er enebarn, og min mor døde for 25 år siden.

Min far giftede sig igen for 20 år siden. I den forbindelse skrev jeg under på, at han kunne sidde i uskiftet bo. Min stedmoder, som han giftede sig med, var i samme situation.

Hun havde været gift, har 2 børn, og hendes ægtefælle døde også. Hendes to piger skrev også under på, at hun kunne sidde i uskiftet bo, da hun giftede sig med min far.

Nu er min stedmoder død, og kun min far er tilbage. Der er ingen form for testamente. Hvordan vil boet efter min far blive delt?

Med venlig hilsen G.

! Da der ikke er oprettet testamente, sker deling efter arvelovens udfyldende regler.

Det uskiftede bo ophører, når længstlevende, altså din far, dør. Da din stedmor er død efter 1. april 1964, men før 1. januar 2008, skal delingen efter din fars død ske sådan, at bobeholdningen deles i to lige store dele. Din far tager altså ikke arv efter din stedmor, hvis boet skiftes efter hans død.

Den ene halvdel falder i arv til din stedmors børn, hvis de overlever længstlevende eller har børn, der overlever længstlevende. Hvis du ikke overlever din far, vil arven gå til din stedmors børn (forudsat du fortsat ikke har livsarvinger på dette tidspunkt).

Hvis din far vælger at skifte i levende live, da deles boet i to lige store dele. Af den ene halvdel arver din far en tredjedel, mens din stedmors børn arver to tredjedele.

Det, der deles, er beholdningen på delingstidspunktet. Der gælder dog en særlig regel i arvelovens § 23, hvorefter længstlevende kan holde arv, gave, livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser – som tilfalder længstlevende fra tredjemand – uden for det uskiftede bo. Det gælder dog kun, hvis længstlevende begærer det uskiftede bo skiftet. Det skal ske inden tre måneder efter arven, gaven osv. er modtaget (første udbetalingstidspunkt).

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk