Hvordan bliver islamisk skilsmisse gyldig i Danmark?

I særlige tilfælde anerkendes religiøs skilsmisse, men ellers må sagen behandles som normalt i Danmark.

? Jeg mødte min daværende mand i Danmark. Jeg er dansk statsborger, men flyttede til Sverige, da det viste sig, at han ingen opholdstilladelse havde, og på denne måde ville han få det.

Jeg blev udnyttet i dette ægteskab, og senere flyttede jeg tilbage til Danmark og mødte en kæreste, der behandler mig godt.

Inden da blev vi islamisk skilt. Hans papir om at få opholdstilladese blev så annulleret, da han også kom til Danmark, og han er nu udvist.

Jeg vil gerne skilles officelt. I Sverige fik jeg en anmodning om skilsmisse – jeg har det i papirform. Hvor skal jeg aflevere det? Sende det til statsforvaltningen? Eller tage derhen personligt? Jeg er forvirret.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen A.

! Du skriver, at du er blevet islamisk skilt. I Danmark anerkender vi mig bekendt ikke islamisk skilsmisse foretaget her i landet.

Under visse lidt komplicerede betingelser kan man i Danmark anerkende islamisk skilsmisse foretaget i lande, hvor de er tilladte, og hvor retssikkerheden er tilgodeset.

Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål bedømme, om det er tilfældet.

Da du nu bor i Danmark, skal du sende en separations- eller skilsmisseansøgning til Statsforvaltningen. De vil så tage stil-ling til, om den eksisterende skilsmisse kan ­godkendes. Hvis ikke det er tilfældet, vil de sende sagen i retten, således at du kan blive separeret eller skilt på den måde, man gør det i Danmark.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk