Hvordan beskyttes opsparing mod børns forelskelse?

En alvorlig snak og det rigtige papirarbejde kan beskytte forældrenes gave ved senere skilsmisse.

Når forelskelsen sætter ind, kan fornuften sætte ud - det frygter et forældrepar med en ret stor opsparing til børnene.
Læs mere
Fold sammen

? Min kone og jeg har sparet én million kroner op til hver af vores børn gennem 18 år. Disse penge står i dag på hver deres bankonto til bare 0,25 procent i rente!

Kan man få tinglyst, at disse penge fra forældre er opsparet og givet i gave som særeje, så der ikke senere bliver problemer med ægtepagt, når de engang skal giftes?

Jeg kan frygte for, at vores børn engang bliver så forelskede, at de er ligeglade med ægtepagt og glemmer al sund fornuft. Forebyggelse er bedre end helbredelse...

Med venlig hilsen I.

! Det er da vel nok en flot opsparing, I har præsteret. Og I har en pointe, i at pengene ikke gør meget gavn til den nugældende forrentning – samtidig med at jeres børn vel har større rente- og bidragsudgifter. En gave er derfor en god idé.

Hvis du giver pengene som gave, kan du bestemme, at gaven skal være særeje i den form, du vælger. Der er fuldstændigt særeje og kombinationssæreje i mange varianter – og du vælger. En bestemmelse om, at gaven skal være særeje, bør af bevismæssige grunde altid være skriftlig, og den skal altid være truffet senest samtidigt med gaveløftet – typisk i et såkaldt gavebrev.

Du har ret i, at forelskelse kan gøre blind. Nogle siger, at ægteskabet åbner øjnene, men hvis en gave ikke er gjort til særeje, vil den jo – dersom ægteskabet revner – skulle ligedeles. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der i dine børns ægteskab er fælleseje, så er det vigtigt, at gavebeløbet holdes afsondret. Sammenblandes det med fællesejemidler, kan særejevirkningen ophøre.

Der findes ingen mulighed for at tinglyse sig ud af dette problem, som også gælder ved ægtepagter. Det, du skal gøre, er, at du skal tage en alvorlig snak med dine børn og forklare, at gaven er et resultat af et livs opsparing, og at I som forældre lægger vægt på, at jeres ønske om særeje respekteres. Og forklar så betydningen af gavebrevet eller få jeres advokat til at lave en skriftlig forklaring om, hvordan jeres børn kan passe på pengene.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk