Hvordan beskattes udlejet lejlighed?

Der er ret strikse krav til beboelse, før gevinsten ved ejendomssalg er skattefri.

Et ægtepar er blevet bekymret for de skatte­mæssige konsekvenser ved et salg af deres hidtil udlejede ejerlejlighed på tredje sal. Planen var, at de ville bo i lejligheden som pensionister, men nu kan den kvindelige part ikke længere gå på trapper. Modelfoto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen

? For 13 år siden købte min hustru og jeg en ejerlejlighed, som vi havde tænkt os at trække os tilbage til, når vi blev pensioneret og ikke længere ønskede at bo i hus med have. Lejligheden har fra første dag været udlejet til forskellige lejere.

Desværre er det blevet fysisk umuligt for min hustru at bo i en lejlighed på tredje etage uden elevator. Lejligheden er vi derfor nødsaget til med tiden at sælge, men hvor hårdt vil vi blive beskattet, da vi aldrig selv har boet i lejligheden?

Hvor længe skal vi eventuelt selv bo i lejligheden for at undgå at blive beskattet af en eventuel fortjeneste ved salget?

Med venlig hilsen P.

! Hvis I ikke opfylder betingelsen for skattefrihed i ejendomsavancebeskatnings­lovens paragraf 8, vil en fortjeneste blive beskattet som kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst beskattes marginalt med op til 42 procent.

Realiserer I et tab, vil dette tab kun kunne modregnes i anden fortjeneste på fast ejendom. Kan tabet ikke udnyttes det år, det lides, kan det fremføres i et ubegrænset antal år til modregning i senere fortjenester.

For at opnå skattefriheden er det en betingelse, at lejligheden har tjent til bolig for jer eller en af jer.

Krav om reel beboelse

I de seneste 20 år har der været masser af sager, hvor Skat og domstolene har skullet vurdere, om skatteyderen har boet i et hus eller en lejlighed med skattefrihed til følge. Praksis kan sammenfattes til, at der stilles krav om reel beboelse; det vil sige, at det har været ejerens intention, at ejendommen skulle tjene et beboelsesformål.

Har intentionen derimod alene været at overnatte der sporadisk (og for at opnå skatte­frihed), anses det ikke for at ejendommen har tjent til bolig. Bevisbyrden er skatte­yderens.

Der er ikke krav om beboelse i en minimumsperiode. Jo kortere perioden med beboelse bliver, jo større krav stilles der til beviset for, at beboelsen har været reel.

Beboelsesperioder under tre måneder kræver sandsynligvis, at skatteyderen ikke har andre overnatningsmuligheder til rådighed.

Ud fra dine oplysninger tror jeg ikke, at det bliver aktuelt for jer at bebo lejligheden. Mit råd til jer vil være, at I skal tage gevinsten, når ejendommen sælges.

At gevinsten beskattes er ærgerligt, men I får da lov til at beholde mindst 58 procent heraf.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk