Hvordan beskattes en aktiegave?

Både giver og modtager skal forholde sig til beskatning af værdipapirerne.

ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: Andrea

? Jeg overvejer at give aktier i gave direkte til vores sønner inden for rammerne af det skattefrie beløb i 2016 på 61.500 kroner pr. ægtefælle.

Beregnes beløbet som kursværdi eller som kontantbeløb efter henholdsvis 27 eller 43 procent aktiebeskatning?

Hvilket beløb vil være drengenes anskaffelsesbeløb, når aktierne på et tidspunkt skal sælges?

Et eksempel kunne være én aktie i sin tid købt af mig for 100 kroner, som ved overdragelsen har en børsværdi på 300 kroner.

Med venlig hilsen A.

!  At give en aktie væk som gave behandles på helt samme måde, som hvis du havde solgt aktien.

Når du forærer en aktie væk som gave, skal du beskattes af en eventuel fortjeneste, med mindre du opfylder kravene til at kunne overdrage med skattemæssig succession (og successionsreglerne kommer jeg ikke ind på her). Fortjenesten opgøres som forskellen mellem din anskaffelsessum og kursværdien på det tidspunkt, du yder gaven. I dit eksempel vil fortjenesten være 200 kroner.

Forærer du aktien til dit barn, anses dit barn for at have fået en gave svarende til aktiens kursværdi – her 300 kroner. Den beskatning, du må tåle, har altså ingen indflydelse på dit barns anskaffelsessum.

Dit barn skal så lægge kursværdien ved modtagelsen af gaven til grund ved et senere salg af aktien – i dit eksempel igen 300 kroner. Når det skal bedømmes, om den gaveafgiftsfri bundgrænse på 61.500 kroner er overskredet, lægges kursværdien af de gaveoverdragne aktier til grund.

Da der som anført skal betales skat ved gaveoverdragelse af aktier sammenholdt med, at gaven ikke i øvrigt er likvid, ses det meget sjældent, at aktier gaveoverdrages, idet den likvide belastning er for stor.

Med venlig hilsen

Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk