Hvordan beskattes arv fra St. Croix?

Ejendomme, værdipapirer og rede penge udgør en kompliceret skatte-cocktail.

En arv fra St. Croix i det tidligere Dansk Vestindien kan skattemæssigt være en kompliceret affære. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

? Jeg har arvet et hus, plus de værdier der er i huset, som er nogle penge samt bil, efter min kusine, der kun har mig som familie. Hun er afgået ved døden.

Hun er dansk født, men flyttede til USA i 1952. Senere flyttede hun til St. Croix, hvor hun har boet siden. Hun er blevet amerikansk statsborger. Sagen er overgivet til en advokat på St. Croix, men hvordan vil jeg blive beskattet i Danmark af sådan en arv?

Med venlig hilsen W.

! Du vil i Danmark ikke blive beskattet af selve arven, det vil sige skulle betale boafgift eller tillægsboafgift, da din kusine ved sin død ikke havde bopæl i Danmark, og da arven ikke består i fast ejendom beliggende i Danmark eller i en erhvervsvirksomhed, der drives fra Danmark.

Fra det tidspunkt du får arven udlagt, det vil sige får rådighed over det arvede, vil du i Danmark blive beskattet af ejendomsværdiskat af huset, med mindre du udlejer det. Måtte der på St. Croix være en tilsvarende skat som den danske ejendomsværdiskat, kan denne skat fratrækkes i den danske ejendomsværdiskat.

Når du til sin tid sælger ejendommen, vil du være skattepligtig af fortjenesten, med mindre du har brugt den som ejer- eller fritidsbolig, og ejendommen opfylder kravene om, at arealet ikke er over 1.400 kvadratmeter, eller at der ikke fra ejendommen kan udstykkes til boligbebyggelse.

Udlejer du huset, vil du være skattepligtig af overskuddet herved, men kan fratrække den på St. Croix betalte skat.

Hvis en del af arven består i værdipapirer (aktier eller obligationer), vil du være skattepligtig af det løbende afkast herfra samt eventuelle senere fortjenester ved salg. Du bør derfor overveje, om det måske ikke er nemmest at realisere alle aktiverne på St. Croix, således at din arv kommer til at bestå i rede penge.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk