Hvordan beregnes bobestyrerens salær?

Advokaten skal give overslag over udgifterne, og uden varsel kan bordet fange.

Hvem skal betale for, at vores bror ikke reagerer og formentlig ikke møder til boskiftemøde? Sådan lyder et af spørgsmålene i denne uges brevkasse.
Læs mere
Fold sammen

?

Min mor er død, og hun efterlod sig en sum på cirka 150.000 kroner. Vi er tre søskende, og jeg har givet samtykke til, at min søster kunne være bobestyrer.
Vi har ikke haft kontakt med vores bror siden 2005 trods mange henvendelser også i forbindelse med dødsfaldet. Derfor er der nu udnævnt en bobestyrer gennem Skifteretten.

For det første ser det ud, som om der for disse advokater bare er en fast pris. Det har vi fået oplyst ved at kontakte flere. 25.000 kroner med grundlag i arvens størrelse. Jeg har bedt om et specificeret overslag – det har ikke været muligt at få. Er det i orden?

For det andet: Hvem skal betale for, at vores bror ikke reagerer og formentlig ikke møder til boskiftemøde? Vi synes jo, at det er rimeligt, at det er hans udgift! Det er hans valg og må derfor gå fra hans del af arven, eller?

Med venlig hilsen I.

!

Der er ikke faste takster for honorar til den advokat, der hjælper boet.

En advokat skal i forbindelse med på­tagelse af opgaven give arvingerne oplysning om de vigtigste elementer i den beregnede bistand og om den  anslåede størrelse af det vederlag, advokaten vil beregne sig.

Hvis det på grund af boets forhold ikke er muligt at oplyse et fast salær, skal advokaten enten angive den måde, salæret vil blive beregnet – typisk timetakst – eller give et begrundet overslag. Er der afgivet et overslag, skal arvingerne så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede vederlag forventes at overstige det beløb, der er angivet i overslaget, og sker det ikke, kan det betyde, at salærkravet må fastholdes på det, der blev anslået.

Udgifter til advokatbistand herunder bobestyrerhonorar er en fradragsberettiget udgift i boet. Beregning af boafgift foretages derfor først efter fradrag af advokatsalæret eller bobestyrerhonoraret.

Hvis din bror ikke reagerer, får han ingen indflydelse, men det vil sædvanligvis ikke fordyre bobehandlingen. Enhver arving kan forlange, at boet behandles af bobestyrer, og udgifterne til arbejdet er som anført foran fradragsberettiget for boet.

Selv om du har givet din søster lov til at være bobestyrer, som du skriver, kan en medarving frit ønske bobestyrer, og der er ikke pligt til at møde. Meningen er netop, at bobestyrer overtager behandlingen.

Det kan være en rigtigt god idé at lade en bobestyrer hjælpe. De fleste er jo ikke vant til at lave boopgørelser, og der er en del faldgruber, som hvert år koster penge for arvinger, der klarer opgaven selv. Hvis boet har en vis størrelse, er pengene til bistand givet godt ud.

Det er vigtigt at sikre sig, at kemien med bobestyrer er god, for selv om bobestyrer er boets advokat – ikke arvingernes private rådgiver – betyder kemien rigtigt meget, og i bosager er følelserne jo med og spiller ind. God kemi kan gøre en bobehandling til en lettere og bedre oplevelse.

Med venlig hilsen Allan Ohms,
advokat (H), www.ForumAdvokater.dk