Hvordan afsluttes uskiftet bo med børnene?

På hvilket tidspunkt gøres formuen op, og hvad tæller med?

Hvis man i et godt stykke tid har sidde i uskiftet bo med børnene, hvad indgår da, når man gerne vil skifte? Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

? Jeg sidder i uskiftet bo på 15. år og vil gerne vide, hvilke ting der skal indgå i et eventuelt skifte med mine to børn i dag?

Skal pensioner og en andelslejlighed inddrages, eller er det kun den kontante formue, som skal indgå i et skifte?

Med venlig hilsen J.

! Tak for dit spørgsmål, som jeg bringer med glæde. Mange er nemlig i tvivl om det, du spørger om. Det er vigtigt at være klar over, at når et uskiftet bo skiftes, så indgår den beholdning, der er på tidspunktet for skifte - og ikke, som mange tror, den beholdning der var, da uskiftet bo blev valgt.

I det uskiftede bo indgår alt, hvad den længstlevende ægtefælle erhverver, for så vidt det ikke er gjort til fuldstændigt særeje.

Livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, der tilfalder den længstlevende ægtefælle i anledning af den førstafdøde ægtefælles død, og som må antages ikke at være forbrugt, indgår ikke i det uskiftede bo ved skifte af boet i den længstlevende ægtefælles levende live.

Den længstlevende ægtefælles egne livsforsikringsordninger samt pensionsrettigheder og lignende rettigheder indgår ikke i det uskiftede bo ved skifte af boet i den længstlevende ægtefælles levende live.

Beløb, der allerede er udbetalt fra sådanne pensioner og forsikringer indgår i det uskiftede bo. Dette gælder dog ikke udbetalinger fra kapitalpensionsrettigheder og lignende rettigheder samt supplerende engangsydelser, som må antages ikke at være forbrugt, med mindre beløbet ved udbetalingen har mistet sin karakter af pensionsopsparing.

Arv, gave og livsforsikringer samt pensionsydelser og lignende ydelser, som tilfalder den længstlevende ægtefælle fra tredjemand, indgår ikke i det uskiftede bo, hvis ægtefællen anmoder om skifte inden tre måneder efter formuegodets modtagelse.

Det er derfor vigtigt aldrig at vælge uskiftet bo uden nøje omtanke for følgevirkningen. Problemet er, at mange umiddelbart efter ægtefællens død slet ikke kan overskue at skulle skifte. Det kan bare blive meget dyrt at vente, for hvis længstlevende senere vil gifte sig, skal der skiftes. Og det kan blive dyrt.

Det er derfor, mange ægtepar i dag opretter testamente. Derved kan de sikre, at længstlevende efter skifte sidder tilbage med 15/16 af den samlede ægtefælleformue – der skal altså kun afleveres 1/16 til børnene. Er der flere børn, skal de dele denne 1/16 mellem sig. Hvis testamentet kombineres med en ægtepagt, kan 1/16 nedbringes til 1/32.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk