Hvordan afslutter man forældrelån til bolig?

Dokumentation over for Skat er vigtig, når gæld i familien afvikles.

Når et forældrelån til køb af bolig skal afsluttes, er der tale om en gave, hvis lånet ikke indfris. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jan Jørgensen

SPØRGSMÅL:

Jeg gav for nogle år siden et forældrelån på 1.050.000 kroner til min ene søn, så han kunne købe en andelslejlighed.

Da han for nylig flyttede, valgte jeg at overtage lejligheden på markedsvilkår, og værdien var da faldet til ca. 860.000 kroner. Jeg ønsker ikke at kræve ham for værditabet, da jeg i praksis bare flyttede ind i lejligheden nu under mit eget navn.

Hvordan skal jeg i praksis afslutte forældrelånet? Skal der være pengeoverførsler mellem os som bevis for nedskrivning på lånet?

Jeg har endnu en søn, der ikke ønskede at overtage lejligheden, og som er helt indforstået med arrangementet.

Skal der være påtegnelser på lånedokumentet om nedskrevet gæld, og skal lånedokumentet så - efter min død - indgå i boet? Eller kan vi ikke bare rive papirerne itu?

Med venlig hilsen C.

SVAR:

Forældrelånet skal vel indfris på den ene eller den anden måde? Skal lånet ikke indfris, har du givet en gave. Du og din søn må have en fælles opfattelse af, hvad gælden er pt.

Der er ikke krav om, at lånedokumentet får påtegninger om betalinger af afdrag, men det gør det alt andet lige meget nemmere at overskue, hvad den til enhver tid værende restgæld er. Og det er også et bedre bevis, såfremt Skat skulle stille spørgsmål.

Er der ikke pengeoverførsler i forbindelse med afviklingen af gælden, bør gældsbrevet gives påtegninger om ydede gaver eller afdrag. Ellers står du og din søn i en bevismæssigt svær situation. Hvis din søn ved din død ikke har indfriet gælden, vil restgælden indgå i dit dødsbo som et aktiv, som der skal betales boafgift af.

Du er flyttet ind i andelsboligen, og jeg forstår dig således, at du har overtaget andelsboligen til dens nuværende værdi på ca. 860.000 kroner. Har du overtaget (købt) andelsboligen for 860.000 kroner, skal du jo betale dette beløb, og det mest naturlige vil så være, at din søns gæld nedskrives med de 860.000 kroner.

Er der herefter en restgæld, kan du selv vælge, om du vil kræve restgælden betalt, eller om du vil give ham gaver, således at han ikke kommer til at betale dig noget.

I praksis bør I altså få afklaret størrelsen af jeres mellemværende, efter at du har overtaget andelsboligen, og I bør på lånedokumentet anføre, hvorledes dette er nedbragt eller indfriet.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk