Hvor mange stemmer har en ejer af flere lejligheder?

Kan en bolighaj shanghaje generalforsamlingen og nedstemme de mange enkelte ejere?

En ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening kan ikke deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979.
Læs mere
Fold sammen

? Jeg har en ejerlejlighed i en forening, hvor 13 af i alt 27 lejligheder blev solgt, inden boligmarkedet gik i stå. Fordelingstallet er 1 for alle lejligheder, og flertallet ejes stadig af en boligspekulant samt af »venner« med et mindre antal.

For et år siden havde de fleste lejligheder været genudlejet, og flertallet af stemmer var skrumpet ind til det, der lignede et mindretal, men så blev alle de usolgte lejligheder solgt til et »koncernselskab«, hvorved de generhvervede stemmeretten.

Kan man sådan bare komme uden om reglerne for begrænsningerne i stemmeretten, når det er samme person, der varetager ejerens interesse, og det er inden for samme koncern?

Nulstilles begrænsningerne i stemmeretten ved genudlejningen ved »normalt« ejerskifte?

Tæller udlejning til turister gennem udlejningskæder som én udlejer, eller er det pr. turist?

Med venlig hilsen A.

! Dansk ret bygger på den hovedregel, at der tilkommer den oprindelige ejer – og andre indehavere af flere ejerlejligheder – stemmeret for hver ejerlejlighed. Udgangspunktet er, at der stemmes efter fordelingstal. Det enkelte medlems stemme medregnes efter og i overensstemmelse med det/de for ejerlejligheden/ejerlejlighederne gældende fordelingstal.

Som en undtagelse herfra gælder, at én ejer af flere ejerlejligheder i en ejerforening ikke kan deltage i afstemninger med fordelingstal for ejerlejligheder, der er genudlejet efter udgangen af 1979 – se ejerlejligheds­lovens § 2 stk 4.

Bestemmelsen har til formål at hindre, at den oprindelige ejer kun sælger netop så mange af lejlighederne, at han bevarer majoriteten på generalforsamlingen og herefter ved ledighed udlejer de resterende lejligheder i stedet for at sælge dem.

I en dom fra 1998 bestemte byretten, at stemmeret ikke kunne udøves. Retten lagde vægt på lovens formål, nemlig at beskytte ejerne mod misbrug fra en enkelt ejer af flere ejerlejligheder. Der var tale om tre forskellige juridiske ejere, men retten fandt alligevel, at der skulle lægges afgørende vægt på, at én og samme person reelt havde bestemmende indflydelse i de tre selskaber. Derfor begrænsede retten stemmeretten.

Også i dit eksempel vil retten se på formålet og vurdere, om der foreligger en omgåelse af reglen i § 2 stk. 4. Det er ikke muligt at afgøre sikkert ud fra din mail, men jeg tror, der er en mulighed for at bremse forsøget.

Afgørende vil være, om overdragelsen kan anses som værende en omgåelse af reglen om »én ejer af flere ejerlejligheder« i relation til § 2, stk. 4. Det kan jeg ikke afgøre ud fra dine oplysninger, selv om jeg er tilbøjelig til at mene, at det i hvert fald ligner en hensigt.

Udlejning til turister, som du beskriver det, er efter min mening ikke omfattet.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk