Hvor langt varsel til lejere ved istandsættelse?

Når der skal udføres arbejde, som er til gene for lejerne, hvor langt varsel er så rimeligt?

Foto: Morten Dueholm
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

? Hvor langt varsel skal der gives, hvis et lejemål skal istandsættes? Her drejer det sig om både udskiftning af tag samt renovering af facaden. Arbejdet forventes at vare fra oktober i år til maj næste år! Beskeden er givet med meget kort varsel – er det lovligt? Hvad gør man for at få lidt mere tid til at tømme sine loftsrum, når man bor alene, er syg og ikke selv i stand til at bære noget?

Med venlig hilsen G.

SVAR: Jeg har vendt jeres spørgsmål med min kollega, advokat Jesper Rye Jensen. Vi er enige om, at lejelovens udgangspunkt er, at udlejer ikke har noget at gøre i lejemålet, medmindre forholdene kræver det. Hvis forholdene kræver det, kan udlejer være berettiget til at skaffe sig adgang til lejemålet uden fogedrettens bistand. Dette gælder dog kun i helt særlige tilfælde, da udlejer som udgangspunkt kun må skaffe sig adgang til lejemålet med hjælp fra fogedretten.

Hvis udlejer vil udføre arbejder, som ikke er til væsentlig gene for lejer, i lejemålet, skal der gives lejer et varsel på seks uger. I andre tilfælde skal varslet være på tre måneder, medmindre der er tale om uopsættelige reparationer, i hvilke tilfælde der kan kræves adgang med det samme.

I det konkrete tilfælde må udlejer som minimum give et varsel på seks uger, og måske kan der endda kræves et varsel på tre måneder, når I som lejere er forpligtet til at fraflytte en del af det lejede, men det kan ikke med sikkerhed afgøres på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Det fremgår ikke af dit spørgsmål, hvor langt varsel udlejer har givet omkring jeres loftsrum, men I er ikke forpligtede til at give udlejer adgang til loftsrummene, før det lovbestemte varsel på minimum seks uger er udløbet.

Hvis udlejer ikke har givet korrekt varsel, kunne en pragmatisk løsning måske være, at udlejer får adgang til dit loftsrum, uanset at der ikke er givet det korrekte varsel, mod til gengæld at hjælpe dig med at flytte dine ting.

I det hele taget er det naturligvis en god idé at tage en snak med udlejer for at finde en løsning. Jeg håber, I ud fra mit svar har mulighed for det.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk