Hvor langt varsel til lejere ved istandsættelse?

Når der skal udføres arbejde, som er til gene for lejerne, hvor langt varsel er så rimeligt?

Foto: Morten Dueholm