Hvor langt tilbage beskattes ægtefællebidrag?

? Min veninde har fået hustru­bidrag, men hun har ikke opgivet det til Skat af ren og skær uvidenhed. Hvor langt må Skat gå tilbage for at opkræve manglende betaling?

Med venlig hilsen B.

 

! Det er godt, at det altid er vennen eller veninden, som har overset et eller andet, og at der altid er en behjertet sjæl, der spørger på pågældendes vegne.

Uvidenhed om loven er ikke nogen fritagelsesgrund.

Skattekrav forældes som udgangspunkt efter de helt almindelige forældelsesregler, der skal sammenholdes med reglerne i skatteforvaltningsloven.

Da der vil være tale om en ekstraordinær ansættelse, vurderer jeg, at man vil kunne gå ti år tilbage.

Lad mig lige benytte lejligheden til at repetere reglerne om bidrag.

Ægtefællebidrag beskattes hos den bidragsberettigede og kan trækkes fra af den bidragspligtige.

For børnebidrag gælder, at de skal beskattes hos barnet, mens den bidragsforpligtede kan trække bidraget fra.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk