Hvor længe må man bo midlertidigt i sommerhuset?

Der er undtagelser fra reglerne om fritidshuse i vinterhalvåret.

Foto: Henning Bagger. Pensionister har mulighed for at benytte sommerhuset hele året, hvis de har ejet det i mindst otte år.
Læs mere
Fold sammen

? Vi er et midaldrende ægtepar, begge i arbejde og med en del år til pension. Vi har planer om at flytte til den by, hvor vores barn og barnebarn bor.

Vi har et sommerhus et stykke fra byen. Vores plan er at sælge vores nuværende hus og flytte midlertidigt i sommerhuset (som er helårsbeboeligt) for at afvente, at den rigtige leje- eller ejerbolig dukker op i vores barnebarns by. Vi forestiller os, at det kan tage et halvt til et helt år. Nu er spørgsmålet, om vi kan flytte folkeregisteradressen til sommerhuset som midlertidig flytning, og om der er særlige regler for det?

Med venlig hilsen N.

! Ifølge planloven må I normalt ikke bo i jeres fritidshus hele året rundt. Pensionister har dog mulighed for det, hvis I har ejet fritidshuset i otte år.

I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må I - bortset fra kortvarige ferieophold - ikke anvende sommerhuset til overnatning. Begrænsningen gælder ikke i sommerhalvåret, hvor I må benytte dit sommerhus og overnatte i det, så ofte I ønsker.

Kommunalbestyrelsen kan give dispensation i helt særlige tilfælde på grund af arbejdsmæssige forhold eller sygdom og invaliditet. Det afgøres konkret, men I jeres tilfælde mener jeg, at der vil være gode muligheder for en dispensation.

De grupper, der må bo i fritidshus hele året – og har ejet fritidshuset i otte år og derudover - tilhører en af følgende grupper:

- er fyldt 65 år

- er pensionsmodtager (herunder tjenestemandspension) og er fyldt 60 år

- er førtidspensionist

- er efterlønsmodtager

Det er desuden en betingelse, at fritidshuset er i ordentlig stand. Det må ikke være uegnet til helårsbeboelse, hvad jeg forstår ikke er et problem i jeres tilfælde. Det er kommunen, hvor sommerhuset ligger, der afgør, om I må benytte dit fritidshus hele året, og om I har mulighed for at få dispensation.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk