Hvilke krav er der til et gældsbrev?

Hvordan udformer man et gyldigt gældsbrev, og skal det tinglyses?

En aftale er en aftale... men det kan være fornuftigt at have den på skrift. Fold sammen
Læs mere
Foto: Foto: Colourbox

? Jeg har betalt for nogle forbedringer af den lejlighed, min kæreste og jeg i fællesskab ejer. Vores aftale er, at hun vil skrive under på, at hun skylder mig halvdelen af det beløb, jeg har brugt (cirka 110.000 kroner, og at jeg skal få lavet et gældbevis, som hun så vil skrive under på.

Mit spørgsmål er så: Hvilke krav er der til et gældsbevis? Kan jeg selv skrive det? Skal det tinglyses?

Med venlig hilsen "Udlåneren"

! Et gældsbrev er en skriftlig skylderklæring, hvor udstederen erkender, at der påhviler hende eller ham en ensidig og ubetinget forpligtelse til at betale et bestemt pengebeløb. Det kan ikke tinglyses.

Du får ved gældsbrevet et bevis på dit tilgodehavende, men ingen sikkerhed for betalingen. Sådan sikkerhed kan du få ved etablering af pant eller kaution.

Et pantebrev tinglyses normalt for at beskytte din ret, men tinglysning er ingen gyldighedsbetingelse.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.forumadvokater.dk