Hver fjerde har droppet pensionsopsparing i år

Trods stor udbredelse af private arbejdsmarkedspensioner må hver fjerde dansker konstatere, at de gennem 2013 ikke har lagt penge til side i en arbejdsmarkeds- eller virksomhedspension.

Foto: Keld Navntoft. Hver fjerede dansker har ikke brugt 2013 på at spare op til tiden efter arbejdsmarkedet.
Læs mere
Fold sammen
Én ud af fire voksne danskere står ved slutningen af et år, hvor de ikke har lagt penge til side i en arbejdsmarkeds- eller virksomhedspension. Samtidig har én ud af ti heller ikke indbetalt penge til ATP, viser en ny analyse fra ATP.

Analysen indbefatter danskere i de mest erhvervsaktive aldre, altså fra 30 år til 55 år. Blandt de yngre eller ældre er andelen noget større.

I årene omkring 1990 blev nye arbejdsmarkedspensioner etableret i Danmark, og det har ifølge chefanalytiker Ole Beier Sørensen fra ATP styrket pensionsdækningen væsentligt for store grupper.

»Løsningen fungerer rigtig godt for alle dem, der har et langt og stabilt arbejdsliv på det overenskomstdækkende arbejdsmarked. Derimod fungerer det i sagens natur mindre godt for alle dem, der ikke har det sådan,« siger han.


Særligt tre grupper falder gennem det net, som pensionsordningerne spænder ud under de fleste på arbejdsmarkedet. Det gælder almindelige lønmodtagere, ansat på en arbejdsplads, hvor der ikke er overenskomst, den anden er selvstændige, mens den tredje er folk på overførselsindkomst.

Der er ikke forskel på de forskellige erhvervsaktive aldersgrupper. Både i 30'erne, 40'erne og 50'erne gælder det ifølge analysen, at godt hver fjerde af den ene eller anden grund kommer igennem et helt kalenderår uden at lægge penge til side i ATP eller i en arbejdsmarkeds- eller virksomhedspensionsordning.

»Vores analyse peger på, at der på lang sigt vil være i størrelsesordenen 10 procent, der slet ikke har nogen supplerende opsparing udover ATP, mens andre godt 20 procent står med en forholdsvis begrænset supplerende arbejdsmarkedspension, som ikke kan yde noget stort bidrag til deres økonomi som ældre,« siger Ole Beier Sørensen.