Hvem har ret til rentefradrag ved skilsmisse?

Det er kompliceret at lave en egentlig overdragelse af rentefradraget - en mindelig løsning er langt at foretrække.

Foto: Bax Lindhardt. Når idyllen krakelerer og familien splittes - hvem har så ret til skattefradraget for ejerboligen?
Læs mere
Fold sammen

? Min søn har købt en ejendom, hvor han står som ejer af halvdelen, og hans tidligere kæreste som ejer af den anden halvdel.

Da gælden er cirka 1 million kroner større, end ejendommen kan sælges for, kan der ikke blive tale om salg, og samtidigt kan min søn ikke få lov til at overtage ejendommen. Kæresten vil meget gerne ud af ejerforholdet, men kreditforeningen har givet afslag.

Min søn betaler alle udgifter vedrørende ejendommen, herunder alle renter og afdrag. Kæresten har lovet at betale halvdelen, men det gør hun ikke.

Kan min søn bruge hele rentefradraget, da han kan bevise, at det er ham, der betaler det hele?

Men venlig hilsen L.

! Dit spørgsmål er desværre yderst relevant for mange som følge af situationen på boligmarkedet, og mit svar til dig er desværre ikke specielt opløftende. Når din søn og hans tidligere kæreste ejer ejendommen med halvdelen hver, og dermed i det indbyrdes forhold hæfter for hver halvdelen af gælden, skal de hver især fratrække halvdelen af renteudgifterne. I øvrigt gælder det uanset, at din søn og hans kæreste kan blive enige om en anden fordeling. Dette gælder i øvrigt både under samlivet og efter samlivsophævelsen.

Efter samlivsophævelsen accepterer Skat dog, at den, som bliver boende i ejendommen, kan fradrage hele renteudgiften, hvis der indgås en bindende aftale om dette mellem de tidligere samlevende. I din søns tilfælde skal aftalen indeholde en aftale om, at din søn overtager kærestens andel af ejendommen, selv om en eller flere kreditorer ikke vil frigive kæresten som meddebitor på gælden. Uanset at kreditorerne ikke vil acceptere debitorskifte, kan din søn overtage kærestens andel af ejendommen og gælden. Herefter betaler din søn alle renteudgifterne og kan nu foretage fradrag for alle renteudgifterne.

Fradraget kan dog alene ske for så vidt angår renteudgifter, der påløber efter aftalens indgåelse.

Denne fremgangsmåde efterlader din søns kæreste med en hæftelse over for kreditorerne, men nu uden at være medejer af ejendommen. Uanset aftalen mellem din søn og hans tidligere kæreste kan kreditorerne fortsat kræve betaling af gælden fra kæresten. Herudover efterlader det din søn med al gælden, uden mulighed for at kræve halvdelen af gælden af kæresten, såfremt ejendommen måtte blive solgt med tab.

Det ville være hensigtsmæssigt, hvis din søns kæreste kunne overtales til blot at refundere værdien af rentefradraget til din søn.

Jeg har besvaret dit spørgsmål ud fra Skats juridiske vejledninger. I praksis har jeg konstateret, at Skat i forskellige konkrete situationer har accepteret en anden fordeling af renteudgifterne på grundlag af en aftale mellem parterne. Henset til den konkrete situation på boligmarkedet er det vel også rimeligt nok. Men det er jo et politisk spørgsmål.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk