Hvad skal ejer af en strandgrund finde sig i?

Medmindre stranden har været »privat« uafbrudt siden 1916, må man ikke hindre andre i at færdes på den – på en ordentlig facon.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

? Jeg er ejer af en strandgrund i første række i et mindre sommerhusområde og vil gerne vide, hvordan juraen er:

Mine bagboer kommer og bader og tager ophold på stranden umiddelbart foran mit hus. De henter materiale – sand til sandkasser og andre formål – og med mellemrum er der fest med bål og forholdsvis meget støj også aften og nat. Hvad skal man tåle i den retning?

Jeg er ikke særlig rethaverisk, men når eksempelvis skrænten, der danner værn mod havets gnaven, bliver brugt som kilde til afhentning af sand, vil jeg gerne vide, hvad der er min ret. Jeg har sommerhus cirka 25 meter fra strandkanten.

Med venlig hilsen C.

! Normalt er spørgsmålet reguleret af vedtægter for en grundejerforening for området. Er det ikke tilfældet, så gælder ved siden af Naturbeskyttelsesloven, eventuelt lokalt fastsatte regler og almindelige naboretlige regler. Det er en praksis, der fremgår af juridisk teori og domspraksis.

Grundejere må generelt ikke forbeholde stranden til sig selv. Andre mennesker – også bagboer – må gerne færdes på private strande til fods og opholde sig der kortvarigt.

Et »kortvarigt ophold« er et ophold, der ikke varer længere end en dag. Selv om det kortvarige ophold godt må finde sted i nattetimerne, må du ikke decideret slå lejr.

Generelt har du lov til uhindret at passere strande til fods rundt langs hele den danske kyst. Og ejerne, der bor ned til stranden, må ikke hegne stranden ind, med mindre haven går helt ud til vandet (strandarealet er have til huset og har været det siden 1. januar 1916), og at arealet uafbrudt har fungeret som have lige siden, eller haven har siden 1916 har været inddraget under en erhvervsvirksomhed eller fungeret som forsvarsanlæg og havneanlæg.

De betingelser er nok ikke opfyldt, og i så fald må du ikke hindre adgang til stranden eller gøre adgangen besværlig med hegn, skilte eller andet.

På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning dog ikke finde sted inden for 50 meter fra beboelses­bygninger.

Musikstøj er ikke tilladt, hvis det »er for meget«, det vil sige går over den naboretlige tålegrænse. Problemet er, at det er temmelig vanskeligt at afgøre, hvor grænsen går, og hvornår den er overskredet.

Naturbeskyttelsesloven forbyder ikke bål på ubevoksede strandbredder generelt, men bål kan være forbudt ifølge de lokale brandforordninger med videre. Undersøg de gældende brandvedtægter i kommunen.

På bevoksede, fredede klitarealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand.

Tobaksrygning er ikke tilladt på lyngklædte arealer fra 1. marts til 31. oktober.

Mange kommuner har på deres hjemmesider flere regler for ophold på de lokale strande, der går ud over den gældende lovgivning. Du kan forhøre dig i kommunen om eventuelle lokalt fastsatte regler.

Hvis jeg forstår dig ret, så er der tale om et relativt lille område med få mennesker, der »går over grænsen«. Det allerbedste råd, jeg kan give dig, er, at I taler sammen om problemerne. Måske har I forsøgt, og hvis det ikke er lykkedes, så find en mediatoradvokat, der kan sætte sig sammen med jer og find så en løsning. Det er meget, meget, meget bedre end klage- og retssager.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk