Hvad siger skatten ved udlejning?

Selv om man flytter til udlandet, har man fortsat såkaldt begrænset skattepligt i Danmark.

Det indebærer blandt andet, at man bliver beskattet af lejeindtægter fra ejerbolig. Hvis lejeperioden er mere end et år, bliver indtægter fra udlejningen anset som erhvervsmæssig. Det betyder, at du kan trække et eventuelt underskud fra i den personlige indkomst. Men omvendt skal du betalte arbejdsmarkedsbidrag af et overskud.

I regnskabet tæller både lejeindtægter og faste beløb til vand, varme og så videre som indtægter. Til gengæld er der fradrag for afholdte forbrugsafgifter. Renteudgifter er også fradragsberettigede, men afdrag på lån er det ikke. Der skal ikke betales ejendomsværdiskat, mens du lejer ud.

Også dokumenterede udgifter til vedligehold er fradragsberettigede. Men bemærk, at Skat sondrer mellem vedligehold og forbedringer.

I de første tre år af en udlejning kan du også kun fradrage udgifter til vedligehold, der ligger under 35 procent af lejeindtægten. Hvad der ligger ud over dette, anses som udgifter til forbedringer.

Forbedringsarbejder er ikke fradragsberettigede, men udgifter i den sammenhæng vil indgå i det samlede regnskab, hvis der senere skal svares ejendomsavancebeskatning.

I udgangspunktet betyder den såkaldte parcelhusregel, at man ikke skal betale ejendomsavanceskat ved et salg, hvis boligen på noget tidspunkt har været brugt til ejerens egen beboelse, og hvis grundarealet er mindre end 1.400 kvadratmeter. Men Skat kan vurdere, at ejeren kun selv har boet i boligen i en kortere periode for at slippe ejendomsavancebeskatningen, og i det tilfælde klapper fælden alligevel.

Kilde: Skat