Hvad må en grundejerforening bruge penge på?

Vedligeholdelse af vej er i orden - men tilskud til sociale og kulturelle formål?

Foto: Niels Ahlmann Olesen. Udvidelse af formålet i foreninger med tvangsmæssigt medlemskab som en ejerforening kan kun ske under kvalificerede omstændigheder.
Læs mere
Fold sammen

? Vores grundejerforening er »født« ved en tinglyst servitut, der bestemmer og tilskøder foreningens ejerskab og vedligeholdelsespligt af nærmere angivet offentlig sti og mosehul, samt økonomisk forpligtelse i forbindelse med en vej.

Yderligere forpligtes ejere af de godt 100 parceller medlemskab af grundejerforeningen, så længe ejerskabet består.

Jeg mener, at den klare område- og omkostningsforpligtigelse, tillige med det tvungne medlemskab, kun tillader bestyrelsen anvendelse af de indkrævede kontingenter til de definerede områder.

Det kan ikke være korrekt, at man føler sig berettiget at give tilskud til »foreninger og/eller aktiviteter, der tjener sociale, kulturelle eller lignende formål«. Har jeg ret?

Med venlig hilsen A.

! I servitutten står, at køberen og efterfølgende ejere har pligt til at være med i vejlaug og grundejerforening. Det er anført i servitutten, at laug og forening skal tage bestemmelse »om vejene og det i nærværende skøde nævnte moseareals anlæg, vedligeholdelse, renholdelse og belysning og fordeling af de dermed forbundne omkostninger«. Deklarationen er tinglyst i 1966.

Jeg forstår dig sådan, at der ikke på noget tidspunkt er truffet bestemmelse om en udvidelse af de angivne formål. Der er i retspraksis en klar linje, som fortæller, at udvidelse af formålet i foreninger med tvangsmæssigt medlemskab kun kan ske under kvalificerede omstændigheder.

Derfor er jeg som udgangspunkt enig i, at det ikke er foreneligt med formålet at yde tilskud, som du har omtalt. Dette udgangspunkt kan dog blive påvirket af udviklingen fra tinglysningen i 1966 og frem til i dag.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk