Hustrubidrag til evig tid?

Eksmanden har nu betalt til ekskonen i 19 år.

Foto: Brian Bergmann. Der skal tungtvejende grunde til at ændre størrelsen af ægtefællebidrag.
Læs mere
Fold sammen
? Efter knap 25 års ægteskab blev jeg ved dom i december 1993 skilt fra min daværende hustru. Hun var hjemmearbejdende og var derfor uden indkomst, men havde en uddannelse som kontorassistent.

På baggrund af dette, samt det at jeg havde en kollektiv livsvarig firmapensionsordning, der ikke kunne deles, blev jeg ved skilsmissedommen pålagt tidsubegrænset underholdsbidrag. Øvrige pensionsordninger blev delt ved bodelingen.

Jeg har således betalt i godt 19 år. Der er i den mellemliggende periode sket ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skilsmisse, hvorfor jeg spørger til mine muligheder for bortfald i bidragspligten?

Med venlig hilsen B.

! De ændrede regler om deling af pensioner i forbindelse med separation og skilsmisse, som trådte i kraft 1. januar 2007, medfører ikke, at du kan få ændret dommen om tidsubegrænset ægtefællebidrag.

Selve dommen om tidsubegrænset ægtefællebidrag kan kun ændres ved en ny dom, altså ny retssag, og kun hvis der er tale om væsentligt forandrede forhold, eller særlige grunde i øvrigt taler herfor. Der kræves tungtvejende grunde. Tilsvarende gør sig gældende vedrørende bidragets størrelse, som kan ændres af Statsforvaltningen.

I dit tilfælde kunne en tungtvejende grund til ændring af bidragets størrelse være, at din tidligere ægtefælle har indledt et nyt samlivsforhold med et vist økonomisk og personligt fællesskab. I sådanne tilfælde bortfalder forpligtelsen til at betale ægtefællebidrag i henhold til dommen ikke, men bidraget kan nedsættes til 0 kroner.

Med venlig hilsen Susanne Jakobsen, advokat, www.ForumAdvokater.dk