Husorden: Må man virkelig ikke passe hund i en andelsbolig?

Vedtægterne i en andelsboligforening kan betyde, at man hverken kan have overnattende gæster med hund eller passe et husdyr i en ferie.

RB plus. (Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere

Min datter og svigersøn er for nylig flyttet ind en andelslejlighed. På forhånd var de gennem andelsforeningens vedtægter informeret om, at der var forbud mod at holde husdyr.

De har nu spurgt bestyrelsen i foreningen, om de må passe vores hund, mens vi er på ferie. Svaret var, at forbuddet mod hold af husdyr skal tolkes meget strengt: De må have besøg af et husdyr i ganske få timer, men på ingen måde må et husdyr overnatte.

Hvordan tolkes »holde husdyr« i juridisk forstand i forhold til at passe en hund?

Med venlig hilsen L.

Godt spørgsmål! »Holde husdyr« er en såkaldt juridisk standard, og dens konkrete betydning må i sidste ende afhænge af domstolenes konkrete vurdering. Det er derfor svært at give dig en sikker opskrift, men lad mig forsøge at svare bedst muligt på dit spørgsmål.

Lad mig understrege, at vedtægterne er andelsboligforeningens grundlov. Derfor er det vigtigt før køb af andelsbolig at vurdere, om »grundloven« kan accepteres.

Hvis der er forbud mod husdyrhold, er det en god idé at afklare, hvordan det praktiseres og om muligt få det med i aftalen om køb, godkendt af foreningen.

Ud over vedtægter kan der også være en husorden, som også skal respekteres. Et forbud mod at holde husdyr er ikke automatisk et forbud mod at få et husdyr på besøg. »På besøg« betyder formentlig, at du ikke må passe hunden. Den må være »på besøg«, men formentlig kun med ledsager.

Kort besøgstid

Jeg forstår, at andelsboligforeningen er enig i det, men sådan at besøgstiden skal være ganske kort. Hvis det nu er gentagne besøg med meget kort mellemrum, kan det tænkes, at dette juridisk vil blive betragtet som »at holde hund«. Jeg forstår, at din situation ikke er sådan, men du undrer dig over forbuddet mod overnatning og den tidsmæssige begrænsning.

Dens tidsmæssige begrænsning tror jeg ikke holder, hvis den skal prøves i retten – kun hvis vi taler om omgåelse, hvor der er besøg så ofte og i så lang tid, at det ligner fast husdyrhold.

Der kan være gode grunde til, at et husdyr overnatter. Moster Oda fra Skagen kommer på besøg i København og har taget den firbenede med. Hun bliver et par dage. Må Fido så overnatte?

Hvis bestyrelsens fortolkning ikke er anført direkte i vedtægterne eller husordenen, så mener jeg ikke, at bestyrelsen kan forbyde dig at have en gæst med husdyr, selv om der sker overnatning. Det er indlysende, at dette ikke må medføre gener i form af støj, lugt eller andre gener, men selve overnatningen mener jeg ikke, at bestyrelsen kan forbyde.

Forening delt i to lejre

Der findes i retspraksis forskellige eksempler på sager, hvor husdyrhold har været på dagsordenen. Sammenfattende om praksis er, at der udvises en forståelse for grænsetilfælde.

Min vurdering er, at andelsbolig­foreningen ikke vil kunne få medhold i den strikse fortolkning, hvis sagen sættes på spidsen og bliver afprøvet i retten.

Jeg har flere gange her i Brevkassen rådet til, at man i en andelsboligforening (og ejerlejlighedsforening, grundejerforeninger og så videre) gør alt, hvad der er muligt for at undgå ufred. Der er så mange eksempler på, at en forening er delt i to lejre, og at det fører til mistrivsel.

Derfor synes jeg, at du skal tale med bestyrelsen om dine behov, stille og roligt. Det kan måske føre til en ændring, og hvis ikke kan du jo på generalforsamlingen fremsætte forslag om, at vedtægt eller husorden ændres, så problemet løses på den måde.

Hvis bestyrelsen er meget fast i kødet, så vær forsigtig – det kan hurtigt udvikle sig til en konflikt. Tag eventuelt administrator med i en drøftelse og forsøg at lande den følelsesmæssige sag bedst muligt. Held og lykke dermed.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.dk