Husejere bør investere i omfangsdræn

»Jeg vil i høj grad opfordre husejere til at investere i omfangsdræn, hvis de i de senere år har haft problemer med vand i kælderen. Det dæmpe risikoen for skader ved klimaforandringer,« siger adm. direktør Stine Bosse fra TrygVesta.

Foto: Foto: Colourbox.
Læs mere
Fold sammen

Et omfangsdræn kan bedst sammenlignes med en nedgravet tagrende, der graves ned langs fundamentet og ydermuren på et hus og leder overskydende vand væk.

Vandet kan både være nedsivende overfladevand fra nedbør eller stamme fra høj grundvandsstand, som skaber et vandtryk mod huset. Drænet leder vandet væk fra jorden, sender det til en regnvandsbrønd og leder vandet videre til kloak og afløbssystem. Et omfangsdræn koster mellem 5.000 og 10.000 kr. pr. meter.

Hun opfordrer også kommunerne til at komme i gang med renoveringer og nybyggeri af kloakker.

»Hvis vi inden for de næste 20 år oplever områder af kommuner, der hele tiden svømmer over, bliver det bare dyrere at forsikre dér. Det er lige så sikkert som amen i kirken,« fastslår Stine Bosse.