Hurtig skilsmisse på grund af trusler?

Skilsmisse bringer i nogle tilfælde det allerværste frem i mennesker.

Menneskets ringeste instinkter kommer tit frem, når kærlighed bliver til had. Fold sammen
Læs mere
Foto: BAX LINDHARDT

? Min mand og jeg er begge tyske statsborgere og kan skilles efter et halv års separation. Vi har været gift i syv år.

Nu begynder han at tale om deling af pension. Er det noget han har ret til? Jeg jeg gik ud fra, at vi deler hus (til salg), møbler, biler, formue og gæld, og det var det. Er der andet jeg skal tage hensyn til?

Hvad sker der, hvis han begynder med at sige, at »han kunne sagtens have myrdet mig, uden at nogen overhovedet ville lægge mærke til det«? Bør det tages alvorligt? Jeg føler mig i hvert fald ikke tryg i hans nærhed.

Jeg vil bare have overstået det på en hurtig og saglig måde uden skænderier, da vi også har to børn sammen.

Med venlig hilsen X.

! Lad mig slå fast, at det ikke er afgørende for ret meget i denne sammenhæng, at I begge er udenlandske statsborgere.

Hvis I begge bor i Danmark nu, er det de danske skilsmisseregler, der gælder. I kan derfor blive skilt efter et halvt års separation. Efter 1. juli i år kan man i øvrigt blive skilt direkte uden forudgående separation, hvis man er enige om det. Det er lige blevet vedtaget i Folketinget som et led i finanslovsforliget. Samtidig indføres nogle gebyrer for ansøgning om både separation og skilsmisse samt yderligere et gebyr, hvis Statsforvaltningen også skal holde møde med parterne. Der bliver sikkert snart lejlighed til at uddybe reglerne med gebyrsatser.

Imidlertid kan det have betydning, hvor I boede på det tidspunkt, da I blev gift. Hvis I boede i Danmark, og det ikke kun var af midlertidig karakter, skal jeres formue deles efter danske regler. Hvis I – og pudsigt nok i den forbindelse manden – boede i Danmark, gælder det samme. Hvis derimod I – eller han – boede i Tyskland, er det tysk familieformueret, der gælder.

Pensionsordninger eller bodeling har ingen betydning overhovedet i relation til selve det, at I skal skilles endeligt.

Hvis I boede i Danmark, da I blev gift, er princippet, at I skal dele jeres fælles formue, hvis I begge ejer mere, end I skylder væk. Hovedlinjen omkring pensionsopsaring er den, at rimelige pensionsordninger kan beholdes af den, der har pensionsordningen. Med mindre der er meget betydelig forskel på jeres pensionsordninger, og den forskel er opstået under det syvårige ægteskab, vil I ikke skulle dele ordningerne. Hvis det er dig, der har de bedste pensionsordninger, kan du trygt holde dig til den hovedregel, jeg har nævnt her. Hvis han virkelig mener, at der er noget at komme efter, er det nemlig ham, der skal være den udfarende kraft. I så fald bør du selvfølgelig kontakte en advokat for en mere konkret vurdering baseret på jeres konkrete forhold.

Skilsmisseadvokatens ører falder ikke af i skræk ved en trussel, som den du beskriver. Der er næsten ingen grænser for, hvad man får refereret af trusler fra folk, der er på vej fra hinanden. Det er klart ubehageligt for dig, og jeg kan selvfølgelig heller ikke sige, at du slet ikke skal tage dig af det. Menneskets ringeste instinkter kommer tit frem, når kærlighed bliver til had. Reaktionen må helt afhænge af, hvor konkret og virkeligt man føler sig truet.

Dine snusfornuftige afsluttende bemærkninger om afslutning og saglighed under hensyn til, at I har to børn, kan ikke siges bedre af mig. Hvis alle havde den indstilling, ville meget være nået.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk