Højesteret skal behandle sag om husejeres blanke tag

En nabo klagede i 2012 over genskin fra et ægtepars sortglaserede tag. Ægteparret har fået sagen i Højesteret.

Modelfoto: Iris. Fold sammen
Læs mere

Genskin fra et ægtepars sortglaserede tag generede en nabo ved Egå i Aarhus så meget, at husejeren indbragte sagen for retten.

Både byretten og landsretten fandt, at genskinnet var så voldsomt, at ægteparret skulle mattere den side af taget, der vender ind mod naboen.

Ægteparret har dog anket Vestre Landsrets dom, og 30. december besluttede Procesbevillingsnævnet at give husejerne lov til at anke dommen til Højesteret.

Sagen er usædvanlig, fordi der i kommunens lokalplan ikke er noget, der forhindrer blanke sortglaserede tage.

Men både byret og landsret var enige om, at genskinnet er så voldsomt, at det går ud over, hvad man kan tåle.

Desuden vurderede retten, at generne fra genskinnet have et så stort omfang, at det medførte en værdiforringelse på 150.000 kroner.

Retten lagde også til grund for sin dom, at sortglaserede tage ikke var sædvanlige i det pågældende parcelhuskvarter.

Det sortglaserede tag blev lagt i forbindelse med en omfattende renovering af huset i 2005, men det var først i 2012, at naboen klagede over genskinnet.

Naboen regnede med, at taget over årene ville blive belagt med en biofilm og blive mat, men det skete ikke. Tværtimod betød genskinnet, at hun ikke kunne bruge sin terrasse fra om eftermiddagen til ud på aftenen.

En ejendomsmægler har vurderet, at det vil koste omkring 17.500 kroner for ægteparret at få tale malet mat. Desuden besluttede landsretten, at parret skulle betale sagens omkostninger.

En syns- og skønsmand har målt, at genskinnet svarer til et glanstal på 80. I flere kommuner er der sat en øvre grænse for glanstallet på 10-30- dog ikke Aarhus kommune, hvor huset ligger.

Et glanstal på 80 svarer til, at man har en stærk lampe lige ind i ansigtet.