Høj søgang i aktierne: Hold godt øje med dine investeringer

Det var investorernes bekymringer om stigende inflation og renter i kølvandet på solide jobtal fra USA sidste fredag, der igangsatte bølgeskvulpene på finansmarkederne.

Morningstar mener, at aktierne fortsat over en bred kam er overvurderede. Foto: Behrouz Mehri/AFP Fold sammen
Læs mere

Ironisk nok, hvis overskrifterne skal tages for gode varer, var det en reaktion på jobtal, der nærmest var for stærke, og som kan tvinge den amerikanske centralbank til at hæve renten hurtigere og mere end antaget. Aktierne faldt markant, renten tikkede op, og bl.a. den tiårige amerikanske statsobligation nåede sit højeste niveau i fire år.

I lyset af de kursstigninger, vi har set over snart en længere periode, kommer opbremsningen og tilbagefaldet måske ikke som en fuldstændig overraskelse.

Ikke desto mindre er det uvant kost og ubehageligt for mange investorer at se så mange røde tal i porteføljen.

Så hvad skal investorerne gøre ved det? Vi synes, at der er flere ting, der er værd at være opmærksom på.

For det første skal investorer minde sig selv om, at kursfaldene kommer efter en lang periode med stort set uafbrudte og markante kursstigninger. Mange aktiemarkeder indledte 2018 med nye all-time high. Vores hjemlige aktie­marked er steget hele 240 pct. siden efteråret 2011 og frem til toppen for ganske nylig. Det svarer til ca. 22 pct. i årligt afkast. Selv efter de seneste dages kursfald er danske aktier i plus 216 pct. siden efteråret 2011. Det svarer til en årlig forrentning på ca. 20 pct. Trods alt stadig et mere end godt afkast.

For det andet bør man kontrollere aktivfordelingen i porteføljen, dvs. fordelingen mellem især aktier og obligationer. I betragtning af rallyet i aktiemarkedet de senere år er sandsynligheden for, at porteføljen indeholder flere aktier, end den bør have – og dermed er ude af sync med risikoprofilen – absolut til stede. Det er noget, der er værd at se nærmere på og om nødvendigt få fordelingen tilbage på sporet.

For det tredje mener vi, at det er en god ide at tjekke kontantbeholdningen.

For pensionister betyder det tilstrækkeligt med kontanter til rådighed for at dække leveomkostningerne. For andre betyder det potentielt at have nogle kontanter til rådighed for at udnytte eventuelle muligheder.

Vi ser dog ikke tilbagefaldene som noget, der har skabt de store muligheder i markedet. Hos Morningstar mener vi, at aktierne fortsat over en bred kam er overvurderede, men fortsætter kurs­faldene, kan det være rart med kontanter til at udnytte eventuelle muligheder.

For det fjerde kan udviklingen den seneste uge være en passende anledning til at genoverveje fordelingen af aktieporteføljen. Den måde, som aktierallyet har udspillet sig, kan man opleve, at porteføljen procentuelt indeholder mange flere teknologiaktier, end man måske forventede eller gerne vil have i porteføljen. Derfor kan en rebalancering – ikke bare mellem aktier og obligationer – men også i aktiebeholdningen af enten aktiefonde eller enkeltaktier være nødvendigt.

For det femte bør investorer tjekke obligationsbeholdningen og sikre sig, at de virkelig leverer den ballast af høj­kvalitetsobligationer og giver porteføljen det nødvendige fundament. Selv i et stigende rentemiljø mener vi stadig, at der er plads til kvalitetsobligationer i porteføljen, eftersom de bidrager til risikospredning og kan reducere porteføljens samlede risiko.

Men investorer, der måske er kommet lidt for langt væk fra udgangspunktet i jagten på en nogenlunde acceptabel obligationsforrentning, kan have behov for at genoverveje obligationsfordelingen.

Det er eksempelvis, hvis der er givet køb på kreditrisikoen, og man er søgt over i obligationsfonde med fokus på lavere ratede obligationer. Det kan være emerging markets eller virksomheds­obligationer fra high yield-segmentet eller i helt andre aktivklasser. Her kan investorer opleve, at obligationerne ikke helt giver de ønskede fordele. Det kan være en god tid at tjekke op på det.

Endelig mener vi, at investorer ikke bør bruge megen tid på at bekymre sig om ting, som de alligevel ikke har kontrol over, eller hvor markedet skal hen på kort sigt. I stedet skal de fokusere på de dele af porteføljen, som de kan kontrollere såsom fordelingen af opsparingen på forskellige aktiver, hvor meget de betaler i omkostninger for deres investeringer, den løbende opsparingsplan, og sørge for at opsparingen vil være tilstrækkelig stor og robust den dag, hvor pengene skal bruges og nedsparingen igangsættes.

Så i virkeligheden skal investorer fokusere og overvåge opsparingen mindst muligt, og i stedet bruge tiden på noget andet f.eks. med familien, vennerne, på hobbyen eller noget i den dur, som sædvanligvis er langt sjovere. Dermed undgår de at blive fristet. Mest muligt af opsparingen bør lægges på autopilot og den løbende opsparing bør automatiseres. Det giver ikke alene disciplin i opsparingsforløbet og investerings­vanerne, men skaber også barrierer, der skal passeres, hvis man beslutter sig for at justere planen.

Nikolaj Holdt Mikkelsen er CFA, CIPM og chefanalytiker hos analysebureauet Morningstar