Hjælp! Udlejer truer med enorm elregning

Elmåleren viser et forbrug svarende til 21 boliger – hænger lejerne på regningen? Læs dagens brevkasse.

Arkivfoto. Elmåleren viser et forbrug svarende til 21 boliger – hænger lejerne på regningen? Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Spørgsmål?

Sammen med to andre studerende havde jeg lejet et hus i en periode på ti måneder. Vi har allerede betalt omkring 16.000 kroner for el for cirka tre måneder, og efter at vi er flyttet, har udlejer krævet en ekstra regning på 37.000 kroner.

Der stod i vores lejekontrakt, at vi ville have olievarme, få en brændeovn, og at der ville være mulighed for elvarme. Olievarme eller brænde­ovnen kom aldrig, så vi var tvunget til at bruge elvarme for ikke at leve i et hus under 12 grader.

Vores elforbrug svarer til 21 gennem­snitlige husstande, og vi har virkelig ikke brugt noget strøm ud over det normale.

Udlejeren bliver ved med at true os med en retssag. Hvad gør vi?

Med venlig hilsen

Tre fattige studenter

SVAR!

Det lyder noget voldsomt. Højesteret har for nylig afsagt en principiel dom om elforbrug, og selv om den ikke lige passer på jeres sag, så kan der i dommen hentes inspiration til spørgsmålet om bevisbyrde, når elforbruget bliver meget stort. Dommen blev afsagt 27. april 2017 i sag 118/2016.

Sagen angik, om en forbruger skulle betale for et elforbrug på 110.791 kWh, som medførte en ekstraregning på 214.387,32 kroner. Forbruget svarede til forskellen mellem målerstanden i november 2010, som forbrugeren selv indberettede, og målerstanden, da elmåleren blev udskiftet og aflæst i april 2011. Parterne var enige om, at forbrugeren ikke kunne have forbrugt denne mængde el i perioden november 2010 til april 2011, og spørgsmålet var derfor, om forbrugeren systematisk havde angivet sit elforbrug for lavt i de år, hvor han selv havde aflæst måleren. Hvis det elforbrug, som måleren viste, var rigtigt, skulle forbrugeren i årene fra 2001, da elmåleren sidst blev aflæst af SEAS-NVE, og til 2011 have haft et gennemsnitligt årligt elforbrug på ca. 22.000 kWh.

Der var ikke påvist fejl ved el­måleren, og det påhvilede derfor forbrugeren at betale for det elforbrug, måleren viste, med mindre han kunne godtgøre eller sandsynliggøre, at dette ikke svarede til det faktiske forbrug.

Højesteret fandt, at der ved denne vurdering måtte lægges vægt på forbrugerens elforbrug før og efter den periode, hvor måleren ikke var blevet aflæst af SEAS-NVE. Der måtte endvidere lægges vægt på, hvad der var det sædvanlige elforbrug for en husstand og en ejendom som forbrugerens, og om der var omstændigheder, der kunne forklare et elforbrug langt ud over det sædvanlige. Endelig måtte der lægges vægt på, om det kunne lægges til grund, at forbrugeren i tidligere år selv havde indberettet sit elforbrug korrekt.

Forbrugerens elforbrug lå i perioden, fra han flyttede ind i ejendommen i 1992 til november 2001, da elselskabet aflæste måleren, på mellem ca. 7.700 og ca. 12.700 kWh årligt. I perioden fra udskiftningen af måleren i 2011 og til udgangen af 2016 lå forbruget på mellem ca. 6.000 og ca. 8.500 kWh årligt. På grundlag af målerstanden ved SEAS-NVEs aflæsning i november 2001 måtte det antages, at forbrugeren havde indberettet målerstanden korrekt i 2000 og 2001.

Ved et syn og skøn var det oplyst, at et sædvanligt elforbrug for en husstand og en ejendom som forbrugerens var ca. 8.500-9.000 kWh årligt.

Højesteret fandt, at forbrugeren i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at det faktiske forbrug ikke svarede til det, som elmåleren viste. Højesteret stadfæstede derfor by­rettens dom, som frifandt forbrugeren.

Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner.

Hvis du bor til leje hos en privat udlejer og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du få huslejenævnet til at afgøre, om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejelovens og Bolig­reguleringslovens bestemmelser.

En klage til huslejenævnet skal være skriftlig, og du skal vedlægge den nødvendige dokumentation, f.eks. en kopi af lejekontrakten, og en kopi af det, I er utilfredse med.

Huslejenævnet behandler blandt andet sager om:

  • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen, vand- og varmeregnskaber.
  • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet.
  • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning.
  • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning.
  • Udlejers varsling af leje­forhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet.
  • Størrelsen af lejerens depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet.
  • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse.
  • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8.
  • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)

Huslejenævnet fungerer også i begrænset omfang som godkendelsesmyndighed, for eksempel ved forbedringer, eller hvis der skal etableres lejemål i en tagetage i ejendommen.

Huslejenævnet kan afvise at behandle sager, hvor der skal finde bevisførelse sted. I de tilfælde skal sagen anlægges ved boligretten.

I skal henvende jer til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Med venlig hilsen

Allan Ohms, advokat (H),

www.ForumAdvokater.