Hjælp på vej til knap 50.000 stavnsbundne boligejere

Regeringen er på vej med en hjælpende hånd til de knap 50.000 boligejere, der er stavnsbundne til deres realkreditinstitut på grund af overbelåning.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Regeringen offentliggør om få minutter en hjælpepakke til boligejere, der er utilfredse med deres realkreditinstitut. Berlingske erfarer, at en del af pakken er en hjælpende hånd til de mellem 40-50.000 boligejere, der på nuværende tidspunkt slet ikke har en chance for at skifte til et andet realkreditinstitut eller en bank.

Det er de boligejere, hvis ejendomme er belånt over den tilladte grænse på 80 procent, for eksempel hvis priserne er faldet, siden lånet blev optaget. De har hidtil ikke haft adgang til at skifte til en anden långiver.

Hjælp til de overbelånte og stavnsbunde boligejere var ikke med i anbefalingerne fra det såkaldte ekspertudvalg, der for få måneder siden kom med dels en rapport, dels en række anbefalinger til at forbedre konkurrencen i realkreditsektoren.

Dansk Folkeparti efterlyste efterfølgende, at de overbelånte boligejere også fik en hjælpende hånd i den aftale, der nu er på trapperne.

»Vi ville gerne have åbnet for at de får mulighed for at flytte, selv om de er kommet i den situation, at priserne i deres område er faldet. Det er ikke gavnligt for konkurrencen, at de ikke kan flytte. Og risikoen stiger jo ikke for sektoren, hvis de flytter til et andet institut,« siger erhvervsordfører Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti.

Nykredit er det eneste realkreditselskab, der opgiver detaljerede tal for antallet af kunder med lån på over 80 procent. Samlet set har Nykredit lån for godt 22 milliarder kroner, der overstiger 80 procent af den bagvedliggende værdi af ejendommene. Hvis overbelåningen har samme omfang i andre realkreditinstitutter, så betydet det ud fra Nykredits markedsandel, at der i alt er udlånt godt 53 milliarder kroner til kunder, der med de nuværende regler ikke kan flytte til et andet realkreditinstitut eller bank. Med en gennemsnitlig lånestørrelse på 1,2 millioner kroner svarer det til 44.342 kunder.

Ifølge Finansdanmark betyder de nuværende regler, at hovedreglen for realkreditinstitutter er, at de kun kan overtage et lån fra et andet institut, hvis lånet overholder lånegrænsen. Kun inden for det samme realkreditinstitut kan lånet konverteres til en anden lånetype, slås det fast i loven om realkreditlån og realkreditobligationer.

Hans Christian Skibby påpeger, at boligejere med højere belåning end 80 procent i dag er stavnsbundne til deres realkreditinstitut, hvis de bliver udsat for en bidragsforhøjelse.