Her rammer SU-reformen hårdest

Næsten 2.000 kr. mindre om måneden. Det bliver resultatet af SU-reformen for de unge, som bliver boende hjemme og samtidig starter på en videregående uddannelse. Det viser beregninger fra Sydbank.

Især hjemmeboende studerende, hvis forældre har en høj indkomst, kommer til at mærke en nedgang i den månedlige SU, når den nye SU-reform træder i kraft. Arkivfoto: Camilla Rønde
Læs mere
Fold sammen

Over 60.000 unge begynder hvert år på en videregående uddannelse, og for dem kan budskabet snart lyde: Flyt hjemmefra i en fart og skynd dig at blive færdig med din uddannelse.

Over de kommende år træder SU-reformen nemlig i kraft, og den kommer til at sætte en helt ny dagsorden på det økonomiske område for de studerende. Hårdest kommer det til at gå ud over unge, der begynder på en videregående uddannelse og samtidig bliver boende hjemme. Afhængigt af deres forældres indkomst kan de få en nedgang i SUen på op til 1.967 kr. om måneden eller 23.600 kr. om året kr. Det svarer til et ganske pænt tilskud til huslejen, hvis de studerende rykker teltpælene op og forlader mors kødgryder.

Det viser beregninger, som Sydbank har udført. De nye regler kommer til at betyde, at SUen fremover kommer til at bestå af et grundbeløb og et tillæg, der er afhængigt af forældrenes indkomst. Det gælder, uanset om den enkelte går på en ungdomsuddannelse eller en videregående.

Sydbank har regnet på de fire største punkter i reformen. To af dem trækker i negativ retning for de unge, mens de to andre gør det modsatte. På minuskontoen tæller specielt, at de månedlige beløb sættes ned.

Solidt tilskud

Forbrugerøkonom i Sydbank Camilla Skovsbo Erichsen fremhæver, at reformen først for alvor træder i kraft for de studerende, som starter på deres uddannelse til næste år. Men de unge, som eksempelvis går ud af gymnasiet i år gør klogt i at begynde at forberede sig på de ændrede regler, lyder det fra Camilla Skovsbo Erichsen.

»Der er givet mange, der ikke har tænkt over, at der kommer nogle betydelige ændringer. Specielt for de hjemmeboende får reformen ganske stor betydning. Mange bør overveje, om det rent økonomisk vil give mening at blive boende hjemme,« siger Camilla Skovsbo Erichsen.

»Desuden bør de unge, som færdiggør en ungdomsuddannelse i år, være bevidste om, at de bør gå i gang med en videregående uddannelse senest i 2015. Holder man mere end to sabbatår, kan man med de nye regler ikke længere få SU i mere end den normerede studietid, og det kan koste dyrt, hvis man bliver forsinket med studierne,« siger Camilla Skovsbo Erichsen.

Bonus for de hurtige

SU-reformen blev vedtaget her i foråret, og selv om størstedelen først træder i kraft i løbet af de næste år, får den også betydning for de studerende, som starter i år. En del af reformen er nemlig en bonus til dem, der gør deres uddannelse færdig før tiden.

Gevinsten er lig SU-satsen i halvdelen af det antal måneder, den enkelte afslutter uddannelsen før normeret tid. Det vil sige, at der vanker en gave på tre måneders SU, hvis eksamensbeviset kommer i hus et halvt år før tid. Det vil i år svare til 17.200 kr. før skat.

Herudover kan de unge få en pæn sum penge oveni, hvis de har overskud til at arbejde noget mere ved siden af studierne. I år er det laveste beløb, man må tjene om måneden ved siden af SUen på 9.043 kr. Det bliver fra 2014 sat op med 1.500 kr. og i 2015 med yderligere 1.000 kr.

Sydbank bemærker, at det for nogen vil betyde, at de ikke længere har behov for at optage SU-lån.

Lidt af et paradoks

Privatøkonom i Danske Bank Las Olsen er meget enig i beregningerne fra Sydbank. Han påpeger samtidig, at reformen medfører lidt af et paradoks for de studerende, der har overskud til at arbejde så meget, som de må.

»Når reglerne er fuldt indfasede, må den enkelte tjene 2.500 kr. mere om måneden før skat. Hvis vedkommende udnytter det fuldt ud og herudover optager maksimalt SU-lån, vil personen få en disponibel indkomst efter skat på over 13.000 kr. om måneden,« siger Las Olsen. Han fortsætter:

»Men det er klart, at det kræver, at de studerende kan udnytte muligheden for at arbejde fuldt ud. Det er en smule tosset både at arbejde så meget og samtidig optage lån, men systemet giver de studerende mulighed for at få en indkomst tæt på det, som de studerende får, når de er færdige,« siger Las Olsen.

Han mener, at de unge gør klogt i at vælge mellem ikke at tage arbejde og optage lån i stedet for og blive hurtigst muligt færdigt med studiet. Alternativ kan de tage studenterjob for at undgå lånet.

»Problemet er, at mange gerne vil etablere sig hurtigt, når de bliver færdige med studiet. Det kræver opsparing, og den får man ikke, hvis man har alt for meget studiegæld,« siger Las Olsen.

Helt præcist er der i år 63.525 unge, som starter på en videregående uddannelse i år.