Her ligger Danmarks dyreste boliger

I en kommune i Nordsjælland koster den gennemsnitlige bolig over fem mio. kr., mens den gennemsnitlige bolig på Lolland koster 700.000 kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Foto: Mads Nissen. Boligerne i Gentofte koster i gennemsnit over fem mio. kr.
Læs mere
Fold sammen

Det kommer næppe bag på nogen, at der er stor forskel på boligpriserne, om man kigger i Nordsjælland, eller om man kigger på Lolland, Ærø eller Langeland.

Men nu viser nye tal fra Danmarks Statistik, hvor stor forskellen reelt er.

Ifølge opgørelsen kostede en bolig i Gentofte i 2014 5,1 mio. kr. i gennemsnit, hvilket er det højeste gennemsnit i landet. Imens kostede en gennemsnitlig bolig på Lolland, Ærø og Langeland blot 700.000 kr.

Den gennemsnitlige villa i Danmark havde ved årsskiftet en værdi på 1,8 mio. kr., mens den gennemsnitlige ejerlejlighed havde en værdi på 1,72 mio. kr.

Gør man den samlede boligformue op ved udgangen af 2014, har husholdningerne en samlet formue i fast ejendom på 3.726 mia. kr. Til sammenligning er dette næsten dobbelt så højt som årets bnp.

Af den samlede boligformue på 3.726 mia. kr. sidder boligejerne i Region Hovedstaden på 1.268 mia. kr., altså omkring en tredjedel af landets samlede boligformue.

Fold sammen
Læs mere

Kilde: Danmarks Statistik

I Gentofte Kommune er der fast ejendom for 114 mia. kr. I Frederiksberg Kommune er der fast ejendom for 87,5 mia. kr. Størst værdi finder man i Københavns Kommune med 336 mia. kr., mens der er fast ejendom på Lolland for 30 mia. kr., ifølge Danmarks Statistik.

Boligmarkedet i Danmark er generelt stærkt præget af befolkningens koncentration i byerne, hvor boligpriserne ligger betydeligt højere end i resten af landet.

I 2014 var der således 22 kommuner, som havde en gennemsnitlig markedsværdi for boliger på mere end 2,4 mio. kr. Boligformuen i disse kommuner udgjorde 42 pct. af den samlede danske boligformue og omfattede 25 pct. af boligerne.

Uden for byområderne var der 21 kommuner, hvor den gennemsnitlige markedsværdi for en bolig var under 1,0 mio. kr. Boligformuen i disse kommuner udgjorde 8 pct. af den samlede danske boligformue og omfattede 16 pct. af boligerne.

Større forskel på højeste pris og laveste pris

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser også udviklingen i boligformuen gennem de seneste ti år. Her viser tallene, at boligejere i kommuner med lave prisniveauer blev relativt fattigere i boligformue, mens de i kommuner med høje prisniveauer blev relativt rigere på boligformue.

Således steg boligerne i de 22 dyreste kommuner i gennemsnit med 38 pct. fra 2004 til 2014, mens boligerne i de 21 billigste kommuner kun steg gennemsnitligt med 19 pct. i samme periode.

Tallene viser alene markedsværdien på boligen og tager ikke højde for gæld.