Her er svar fra PFA

Den kollektive kundekapital er en gave fra PFAs egenkapital til nye og daværende kunder, hedder det fra PFA.

Foto: Brian Bergmann

Berlingske Business har bedt PFA Pension forholde sig til, om selskabet er enig i, at der er via den kollektive kundekapital er omfordelt 1,6 mia. kr. over årene fra de gamle til de nye kunder. PFA har skrifteligt bedt Business, om at bringe følgende svar fra koncerndirektør og konstitueret CEO Jon Johnsen i sin helhed.

»Den Kollektive KundeKapital blev i sin tid etableret som en gave fra PFAs egenkapital til daværende og fremtidige kunder, der indbetaler til Individuel KundeKapital. Den uddeles således netop både til daværende og nye kunder. Uddelingen sker efter principper, der er anmeldt til Finanstilsynet. Siden 2004 er Individuel KundeKapital i gennemsnit blevet forrentet med 20 pct. Denne høje forrentning bunder således dels i uddelingen af gaven fra Kollektiv KundeKapital, og dels ved, at kunder med Individuel KundeKapital i PFA får forholdsmæssig andel i PFAs overskud, som i andre selskaber typisk ville gå til aktionærerne.«

»I forhold til påbuddet fra Finanstilsynet fra 2013, som Erhvervsankenævnet har stadfæstet, så handler det om, at PFA ikke må bruge kollektive særlige bonushensættelser til dækning af kommercielle rabatter til nye og eksisterende kunder. Afgørelsen har primært regnskabsmæssig betydning for PFA, og PFA har siden regnskabet 2013 efterlevet påbuddet. PFA tilbageførte således i 2013 et beløb fra Egenkapitalen til Kollektiv KundeKapital svarende til de såkaldte rabatter til eksisterende og nye kunder i perioden fra 2006 til 2013.«