Her er dommen om rentegarantien

Der var ikke konkrete beviser for, at Helge Gøttsche fik en garanti for en årlig rente, konkluderer Østre Landsret i sin dom om rentegarantier

Foto: Dennis Lehmann.
Læs mere
Fold sammen
Østre Landsret slår fast, at der ikke var bevis for, at SEB Pension havde givet ham en konkret garanti for en årlig mindsterente, da han i 1982 tegnede en af to pensionsordninger i selskabet.

»Der er således hverken i aftalernes ordlyd eller tilblivelse holdepunkter for, at de indgåede forsikringsaftaler indeholder en årlig rentegaranti som påstået af A (sagsøger, red.),« hedder det i dommen, som Østre Landsret har lagt ud som resumé her.
 


Landsretten er dog også i dommen opmærksom på, at branchen selv har diskuteret, om der var tale om en garanti for en minimumsforrentning. Det har bare ikke betydning for udfaldet af sagen.

»Uanset at der har hersket diskussion og uenighed i pensionsbranchen om betydningen af den anvendte sprogbrug og af de i branchen anvendte bestemmelser om genkøbsværdi, kan dette heller ikke føre til, at SEB er forpligtet i videre omfang, end hvad der følger af ordlyden af de indgåede aftaler,« hedder det i dommen.