Hed debat om fradrag på udlejning af feriehuse

Danskere, der udlejer deres feriehuse, skal have langt større bundfradrag, mener Venstre og Dansk Folkeparti. Men Socialdemokraterne og De Konservative er skeptiske. En embedsmandsgruppe har regnet på konsekvenserne, og fradraget kan hæves for et relativt beskedent beløb.

Det skal gøres mere attraktivt at leje sit sommerhus ud til udenlandske turister, der i stigende grad overser Danmark. Det mener Venstre og Dansk Folkeparti, der vil hæve bundfradraget på udlejning markant, så feriehusejerne vil få mere ud af udleje husene.
I dag skal feriehusud­lejerne ikke betale skat af de første 7.000 kr., som de får fra udlejning af sommerhuset. Beløbet har ikke været reguleret siden 1993, men til efteråret skal fradraget diskuteres af folketingspolitikerne.
 

De seneste måneder har en embedsmandsgruppe nedsat af regeringen analyseret turismens rammebetingelser på kryds og tværs, og bundfradraget på feriehuse er et af flere centrale emner.
Ifølge Berlingske Business’ oplysninger er arbejdsgruppen kommet frem til, at den finanspolitiske effekt af at hæve bundfradraget fra 7.000 til 25.000 kr. er en omkostning for staten på 30 mio. kr. Her er alle de afledte effekter af flere turister dog ikke medregnet. Regeringen skal formentlig diskutere analysen i næste måned, og herefter er der lagt op til en hed debat i folketinget. I Dansk Folkeparti vil erhvervsordfører Colette Brix gerne hæve bundfradraget.
»Man bør hæve fradraget til 25.000 kr. Hvis feriehusudlejerne får ødelagt ting, så er 7.000 kr. ikke meget i fradrag. Vi skal få tyskerne til at udleje flere sommerhuse, og jeg vil tage bundfradraget op på vores gruppemøde,« siger hun.
 

Samme holdning findes i Venstre, hvor Hans Christian Thoning ligeledes mener, at et bundfradrag på 25.000 kr. lyder fornuftigt. Der er dog ikke nødvendigvis flertal i den borgerlige blok, hvor De Konservative er mere forbeholdne.
»Vi har lige lavet en gennemgribende skattereform, og her ville det være naturligt at have det med, hvis det skulle ændres. Jeg vil ikke afvise noget på forhånd, men det er jo alt sammen et spørgsmål om prioriteringer,« siger erhvervsordfører Mike Legarth.
 

Snæver markedsføring
Heller ikke Socialdemokraterne er begejstrerede for tanken om at hæve bundfradraget.
»Vi har hørt gentagne gange fra de firmaer, der formidler feriehusene, at fradraget er et stort problem. Men vi synes, at det er et større problem, at udlejningsfirmaerne ikke bidrager mere til den fælles indsats for at tiltrække turister. Jeg ser dem ikke bidrage med andet end snæver markedsføring på deres eget område,« siger erhvervsordfører Orla Hav.
Han vil dog ikke afvise »en fair drøftelse af bundfradraget«, og han understreger, at en samlet turistaftale ikke skal falde på uenighed om fradraget.
De seneste ti år er antallet af udlejningshuse ifølge Feriehusudlejernes Brancheforening faldet fra 40.000 til 30.000. Foreningens direktør Carlos Villaro Lassen mener, at der i en række områder er mangel på feriehuse til udlejning, og at et større fradrag er midlet til at øge udbuddet.
»I dag afholder mange sig fra at udleje, fordi de ikke mener, at det kan betale sig. Der er behov for et øget incitament, og vi forventer, at et bundfradrag på 25.000 kr. kan øge udbuddet af feriehuse til udlejning med 5.000 -10.000 huse,« siger Carlos Villaro Lassen.
Den nye embedsmandsrapport om turismens rammevilkår, der endnu ikke er offentliggjort, ser også nærmere på visumregler, planloven, rumvarmeafgifter og momsafløftning for hotel- og restaurantydelser.
Berlingske Business kunne i går fortælle, at der tegner sig et politisk flertal for at give danske og udenlandske virksomheder muligheder for at trække hele momsen fra ved hotelbesøg, forretningsmiddage og konferencebesøg i Danmark. I dag kan virksomhederne kun fratrække 25 procent af momsen svarende til 6,25 procent af det samlede køb.