Havneudvikling fører til golfbane

Læs mere
Fold sammen
En links-bane har spøgt i mange år på ferieøen Rømø, hvor to baneprojekter har måttet

opgives af frednings-og mijlømæssige hensyn. Sådan går det ikke med det nyeste af slagsen, Rømø

Golf Links, som bl.a. takket være velvillighed fra både Skærbæk Kommune og Sønderjyllands Amt er kommet

så meget på skinner, at det første spadestik til både en 18 hullers bane og en 9 hullers pay & play-bane

ved Havneby ventes taget omkring 1. april i år, så begge baner kan tages i brug i løbet af sommeren 2005.Pudsigt

nok har det været en udviklingsplan for Rømø Havn, der har skabt grundlag for endelig at realisere den golfbane,

som turisterhvervet i så mange år har ønsket sig -som en slags hovedattraktion, der kan trække flere velbeslåede

turister til øen. Rømø Havn var tidligere statsejet og derfor ikke en integreret del af Havneby, men da havnen

i 2001 blev kommunal, var tiden inde til at lave om på den manglende samhørighed, hvorfor en udviklingsplan blev udarbejdet

med henblik på både at gøre havneområdet mere attraktivt og udvide Havnebys byzone mod havnen.

Havnechef

i front

I udviklingsplanen indgik en golfbane på arealerne syd for Feriecenter Rim Rømø, og da en arbejds- og styregruppe

efterhånden har arbejdet et år med golfbaneprojektet, er det i dag længere fremme end den samlede udviklingsplan

og har derfor rent planlægningsmæssigt fået særskilt myndighedsbehandling.Arbejds- og styregruppen består

bl.a. af repræsentanter fra Skærbæk Erhvervsråd og og Skærbæk Kommune, heriblandt borgmester Svend

Ole Gammelgaard, samt havnechef Jan A. Jensen, der blev ansat, da havnen overgik til kommunalt selvstyre. Med en fortid i de tre nordsjællandske golfklubber

Helsingør, Simon1s og Hornbæk og et én-cifret handicap (8,7) har han meget naturligt fået en del af ansvaret

for, at banen kommer op at stå - både økonomisk og rent fysisk.I øjeblikket befinder lokalplanforslaget

for golfbanen sig i den offentlige høringsfase, som udløber den 9. februar, men efter et borgermøde og en fire

ugers idéhøring ventes der ikke protester mod golfbanen overhovedet.

Gavner fuglelivetHavnechef Jan A. Jensen:

-Da vi skal bruge landbrugsjord til banen, har vi simpelthen taget Direktoratet for Fødevarer og Erhverv med på

råd fra starten og fået stillet en konsulent til rådighed, som bl.a. fører forhandlingerne med lodsejerne.

Desuden har vi arbejdet tæt sammen Dansk Naturfredningsforening og Ornitologisk Forening af hensyn til fuglelivet, og f.eks.

viser en konsekvensvurdering fra ornitologerne, at anlæggelsen af golfbanen snarere vil gavne end skade Vadehavets fugle, som

nemlig mangler tætklippede græsarealer at lande på i deres såkaldte habitatsområder.Af stor miljømæssig

betydning har det også været, at området kan forsyne sig selv med vand.Flere afvandingskanaler løber

allerede gennem området, og overskudvand fra de mange småsøer, der vil blive opgravet og bragt i spil på

banen, vil kunne tilbageholdes via et slusesystem og bruges til afvanding.

Vand og vindGrundvandet ligger som bekendt lavt

ud til Vadehavet, så vandhazarder vil i højeste grad komme til at præge samtlige tre 9 hullers sløjfer på

Rømø Golf Links.P.t. er området helt fladt, men banen får faktisk en masser pukler, som formes af

det jord, der opgraves i forbindelse med etableringen af søerne. Dermed får får banen ægte skotsk links-præg

-d.v.s. med vand og vind som barske modstandere. Banen ligger faktisk på Rømøs sydspids - ud til Nordsøen,

men da hullerne løber i alle retninger, er der udsigt til en evig kamp mod blæsten.De foreløbige skitser

- udarbejdet af banearkitekten Michael Traasdahl Møller -lyder på, at hovedbanen bliver på 5.960/5514 meter fra

gul/rød tee med par 72, og kortbanen på 2.200/1.872 meter med par 34. Sidstnævnte længder betyder, at spillere

også vil kunne handicapreguleres efter DGU-regler her.- Vi regner med, at finansieringen af den samlede anlægsudgift

til bane og klubhus på 23 mio. kroner falder på plads i løbet af den nærmeste fremtid via én stor

og mange mindre, lokale investorer , siger Jan A. Jensen, der ikke lægger skjul på, at greenfee-indtægterne fra

både 18 hullers-banen og pay & play-banen skal bære den daglige drift.Den nystiftede Rømø Golf

Klub har ganske vist allerede 107 medlemmer, men kalkulerer med højst 250 lokale medlemmer.

Greenfee-garanti- Vi

har simpelthen meldt ud på forhånd, at A/S Rømø Golf Links bliver et kommercielt foretagende, og den ide

er faldet i så god jord hos øens erhvervsmæssige udlejere af sommerhuse og ferielejligheder, at de har dannet en

gruppe, der på forhånd har garanteret at aftage 3000 greenfee-billetter om året i de første fem år.

Yderligere har private ejere af sommerhuse og ferielejligheder sat sig på 1000 greenfee-billetter om året i fem år,

så vi faktisk allerede har solgt 20.000 greenfee.Udviklingsplanen for Rømø Havn og deraf følgende

lokalplaner for Rømøs sydlige del åbner både mulighed for opførelsen af to nye store feriecentre og

for investeringer i ferie- og helårshuse med sydvendt panoramaudsigt over Vadehavet og golfbanen. I øvrigt er det GolfGruppen

i Århus, der formidler kontakten med potentielle investorer til både byggegrunde og golfprojektet.Golfbanen ventes

også at tiltrække masser af tyske golfspillere med rutefærgen fra naboøen Sild, som årligt besøgt

af syv millioner mennesker, og hvor to golfbaner slet ikke dækker efterspørgslen.Dermed ligner Rømø

Golf Links på forhånd et sikkert boom for turismen på øen.