Har konkursbo krav på gammelt indbo?

En mundtlig aftale om overdragelse af effekter kan give problemer.

ARKIVFOTO: huse i Lyngby Sorgenfri. (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

? Vi er et nyt aflastningstilbud, som for knap et år siden fik lov at få en del indbo fra et just konkursramt lignende tilbud, hvor vi i øvrigt havde været ansat »på gulvet«. Den mundtlige aftale med bestyrelsesformanden var, at vi fik indboet til senere betaling, ifald der overhovedet ville blive et krav derom.

Nu har den tidligere administrative leder henvendt sig med omkring 50 indsigelser til kurator, blandt andet omkring dele af »vort« indbo, som han via vor hjemmesidens fotos mener at kunne relatere til »hans« tidligere virksomhed.

Har vi som iværksætter af et nyt, lille aflastningstilbud et problem i forhold til dette?

Med venlig hilsen C.

! Som du beskriver det, har I et problem.

Ved afsigelsen af konkursdekretet mister skyldneren sin ret til at råde over sine ejendele. Skyldneren havde altså ikke ret til at betale jer.

Da I havde optjent retten til vederlaget før konkursen, havde I et krav mod konkursboet, og kravet var enten omfattet af konkursloven § 95 (som jeres lønkrav) eller konkurslovens § 97 (simpelt krav).

Hvis kurator kræver effekterne tilbage, så har I pligt til at tilbagelevere dem. Er effekterne gået til eller blevet væsentligt mindre værd, vil I efter min vurdering også have pligt til at betale konkursboet erstatning, da I ikke kan siges at være i god tro omkring modtagelsen af effekterne.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk