Har husmor ret til ægtefællebidrag?

Det er »skræmmende let« at blive skilt, men man skal huske at tænke på vilkårene for skilsmissen. Som noget forholdsvist nyt har en mand også fået tilkendt bidrag.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

? Jeg vil gerne spørge, om jeg har ret til hustrubidrag. Jeg har ingen uddannelse og var hjemmegående med barn i 12 år. Min daværende mand uddannede sig i en periode af disse år.

Vi blev skilt efter 27 år. Jeg måtte flytte ud af hjemmet, fordi jeg ikke kunne betale ham ud.

Han har været meget på rejser i mange år. Jeg tjente ca. 240.000 kroner og han 1.700.000 kroner om året, da jeg flyttede.

Med venlig hilsen S.

! Du skriver, at »vi blev skilt efter 27 år«. Hvis I allerede er blevet skilt på vilkår, at der ikke skal betales underholdsbidrag, står du ikke så stærkt. Det er nemlig et spørgsmål, som skal behandles allerede i forbindelse med selve skilsmissen.

I dag kan man blive skilt meget hurtigt og automatisk ved at gå på Statsforvaltningens hjemmeside med NemID. Det er skræmmende let. Når det er så let, tænker mange, at det nok også er ufarligt, og man søger ikke rådgivning i forbindelse med selve skilsmissen. Der er i forløbet et sted, hvor man skal skrive noget om ægtefællebidrag. Vælger man ægtefællebidraget fra, fanger bordet som udgangspunkt. Det er ikke helt let at få ændret en skilsmisses vilkår, selv om det ikke er fuldstændig umuligt. I det følgende besvarer jeg spørgsmålet generelt, som om I endnu ikke var blevet skilt.

Arbejdsevnen spiller ind

I dag er langt de flest ægtefæller begge på arbejdsmarkedet. Hvis det er tilfældet, vil det være svært at få ægtefællebidrag. Man vurderer simpelthen konkret, hvilke muligheder den svagest stillede har for at klare sig selv. Din situation vil være en lille smule usikker. Jeg går ud fra, at de 12 år som hjemmegående var i begyndelsen af ægteskabet, og at du derfor har været på arbejdsmarkedet senere. Hvis din indkomst ikke kommer fra et fuldtidsjob, vil man vurdere dine muligheder for at komme på fuld tid. Man vil også vurdere, om du har brug for supplerende uddannelse for eventuelt at kvalificere dig til en højere indkomst. Hvis retten vurderer sådan, kan man godt forestille sig et ægtefællebidrag i en kortere periode. I en ret ny afgørelse gav Østre Landsret for eksempel tre års bidrag til en 53-årig kvinde uden uddannelse i Danmark efter 17 års ægteskab, hvor hun alle årene var hjemmegående.

Der er nogle grupper af kvinder, som stadig får ægtefællebidrag også i længere tid eller uden tidsbegrænsning. Det gælder særligt kvinder, som har været hjemmegående under hele ægteskabet. Men også kvinder, som har været medhjælpende ægtefæller i mandens virksomhed, vil stå fornuftigt i en sag om ægtefællebidrag, især hvis der har været tale om en virksomhed, der kun har bestået af de to ægtefæller. Kvinder, som er kommet her til landet i forbindelse med indgåelse af ægteskab med en dansk mand, vil typisk få et ægtefællebidrag i en kort overgangsperiode.

De seneste mange år har der blandt mange afgørelser ikke været sager, hvor mænd har fået tilkendt ægtefællebidrag. Det er nærmest blevet betragtet som fuldstændigt umuligt. Selv har jeg ofte sagt, at det er det sidste sted, hvor der ikke er ligestilling.

Ægtefællebidrag til mænd

Og så er det alligevel sket for ganske nylig, at en mand har fået ægtefællebidrag. Det var nu også ganske specielle forhold, der gjorde sig gældende. Ret tidligt i ægteskabet begyndte hun at tjene betydeligt mere end ham. De boede i udlandet og blev for omkring 15 år siden enige om, at han skulle opgive sit job og blive hjemmegående. Ved skilsmissen flyttede han til Danmark med to børn, og han levede derefter af kontanthjælp. Han var 58 år og hun 51 år. Landsretten pålagde efter en samlet vurdering af oplysningerne om parternes personlige og økonomiske forhold hustruen at betale bidrag til manden i otte år.

Jeg tror nu ikke, at mændene skal forestille sig, at der nu for alvor blæser nye vinde, der vil give dem ægtefællebidrag i større omfang. Men eksemplet viser, at det ikke er fuldstændig umuligt.

Det er retten, der fastsætter bidragspligtens længde. Hvis der fastsættes bidrag, er det Statsforvaltningen, som fastsætter bidragets størrelse. Hovedreglen er, at bidraget fastsættes til 20 procent af forskellen på ægtefællernes brutto­indkomst. I spørgerens eksempel ville det efter hovedreglen betyde et ægtefælle­bidrag på 292.000 kroner.

Men inden glædestårerne hos spørgeren og frustrationen hos manden kommer til fuld udluftning, skal jeg lige bemærke, at der er nogle grundprincipper, som man virkelig skal være opmærksom på. Hvis den, der skal have bidrag, tjener mellem 240.000 og 320.000 kroner, fastsættes bidraget normalt til 0 kroner. Jeg vil dog tro, at den store forskel på indtægterne ville give et fastsat ægtefællebidrag på ca. 60.000 kroner om året.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk