Har en lejer overhovedet stemmeret?

Hvem har tale- og stemmeret i en ejerforening?

Hvis man lejer sin lejlighed ud, er det så ejeren eller lejeren, der har stemmeret i foreningen? Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

? Vi har haft en principiel diskussion i vores ejendomsbestyrelse. En ejerlejlighed bliver udlejet, lejer og ejer deltager i ekstraordinær generalforsamling, og begge udtaler sig. Er dette korrekt – kan de det?

Principielt mener jeg, at en lejer ikke har taleret, fordi vedkommende er netop lejer og ikke ejer.

Lejeren medbragte en »bisidder«, som er ejer – men kan begge udtale sig?

Med venlig hilsen I.

! I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed har foreningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.

Det er ejeren, der er medlem og har medlemsrettighederne, herunder til at møde på generalforsamlingen. Det er som udgangspunkt kun medlemmerne, der har adgang til generalforsamlingen, men normalt kan en ejer møde med bisidder.

Nogle mener, det er tvivlsomt om en lejer kan møde. Jeg mener, det kun er ejeren, og det må være ejeren, der fører ordet, men det kan efter min mening ikke forbydes ejeren at have lejer ved sin side. Efter min mening har lejeren – når sagen sættes på spidsen – ikke ret til at udtale sig.

Men hvorfor sætte det på spidsen, tænker jeg. Det problem, der måske ligger bag spørgsmålet, løses ikke ved at give lejeren mundkurv på. Konfliktløsning sker kun ved dialog.

I øvrigt er det normalt sådan, at der skal søges tilladelse til udlejning, og at det rejste spørgsmål bør afklares i denne forbindelse.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk