Har banken tabt retten til at indkræve gælden?

Forældelse indtræder normalt efter tre eller 10 år, men en kreditor kan afbryde forældelsen.

Den meget overordnede hovedregel omkring forældelse er, at et krav i dag forældes allerede efter tre år. Hvis der er afsagt dom om kravet, eller hvis der foreligger en skriftlig aftale, sker der forældelse efter 10 år. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

SPØRGSMÅL? I 2001 gik jeg personligt konkurs med min virksomhed. Det efterlod mig med en gæld på cirka tre millioner kroner. I mere end 10 år har jeg intet hørt fra kreditorerne. Da jeg i mellemtiden har stiftet familie og gerne vil videre, rettede jeg henvendelse til samtlige kreditorer med en forespørgsel på, hvorvidt de var enige i, at gælden var forældet. Bortset fra banken tilsluttede kreditorerne sig min vurdering.

Banken har fastholdt, at de i hvert år siden konkursen har sendt mig en årsoversigt for samtlige konti med en gæld på samlet set 800.000 kroner. Efter et langt tovtrækkeri erkendte banken sidste år, at noget af gælden var forældet, idet banken nu pludselig ikke havde sendt årsoversigter for alle konti. Med ét var gælden nu reduceret til en tredjedel. Banken henviser til en kopi af årsoversigten fra 2006.

Da jeg ikke har modtaget en eneste årsoversigt siden konkursen, har jeg fastholdt, at jeg anser gælden for forældet. Jeg ser gerne tvisten afklaret og har derfor flere gange opfordret banken til at trække mig i fogedretten, men intet sker. Jeg står ikke opført som dårlig betaler, har fast job med en god løn og dertil en mindre opsparing. Hvorfor trækker banken mig ikke i fogedretten?

Jeg kan i sagens natur ikke bevise, at jeg ikke har modtaget en årsoversigt, men tilsvarende kan banken ikke bevise, at jeg har modtaget en sådan. Hvordan er min retsstilling?

Med venlig hilsen H.

SVAR! Den meget overordnede hovedregel omkring forældelse er, at et krav i dag forældes allerede efter tre år. Hvis der er afsagt dom om kravet, eller hvis der foreligger en skriftlig aftale, sker der forældelse efter 10 år. De nye forældelsesregler er trådt i kraft 1. januar 2008.

Hvis banken har sendt erindringsbrev ud inden 1. januar 2008, vil den dagældende 20-årige forældelse være konverteret til den nye 10-årige forældelse. Det fremgår af overgangsreglerne. Højesteret har blandt andet ved en afgørelse fra oktober 2012 slået fast, at det danske postvæsen er så stabilt, at det har formodningen for sig, at et afsendt brev også når frem til modtageren. Når det er sandsynliggjort, at der er sendt to breve, anser Højesteret det for meget lidt sandsynligt, at ingen af brevene er kommet frem. Derfor anså man i sådan et tilfælde forældelsen for afbrudt.

Jeg finder, at du har grebet sagen fornuftigt an ved din henvendelse til diverse kreditorer og håber på dine vegne, at du har fået svarene skriftligt, så enhver tvivl om de andre krav er manet i jorden.

Med hensyn til banken synes jeg også, at din betragtning om, at du gerne vil have dem til at bevise sit krav i fogedretten, er fornuftig. Men du kan jo ikke tvinge dem til det og må derfor leve i en vis usikkerhed, indtil det sker.

Mit råd er imidlertid, at du i din videre adfærd agerer, som om du stadig skylder banken pengene. Med de oplysninger, du giver om dine forhold, vurderer jeg, at du ikke vil opfylde betingelserne for at få gældssanering. Hvis bankens krav i dag »kun« er en tredjedel af 800.000 eller ca. 270.000 kroner, skulle du måske skynde dig at få en aftale med dem om en konkret afvikling, der ikke virker uoverkommelig for dig.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk