Han kæmper for åbenhed og ærlighed for pensionskunderne

Den pensionerede læge Helge Gøttsche har selv kun småpenge på spil i opgøret i Højesteret om garanti på pensionsordninger. Men han føler sig snydt af pensionsselskabet SEB og kæmper for åbenhed og ærlighed i pensionsbranchen.

»Politikerne vil gerne have os til at spare mere op selv. Men de lader os være alene hjemme med pensionsselskaberne,« siger læge Helge Gøttsche, hvis sag mod pensionsselskabet SEB skal for Højesteret onsdag. Arkivfoto: Bax Lindhardt Fold sammen
Læs mere

Det er mere princippet om ærlighed, end det er konkrete beløb, der står på spil for Helge Gøttsche, når Højesteret onsdag morgen tager fat på hans sag mod pensionsselskabet SEB.

Han føler sig ført bag lyset og snydt for en garanteret rente på 4,5 procent årligt på en pensionsopsparing, han oprettede helt tilbage i 1982, mens han stadig arbejdede som læge.

Den årlige rente faldt i 2009 til under det løfte, som en assurandør gav Helge Gøttsche, da han oprettede ordningen. Og efter en resultatløs brevveksling med SEB endte sagen i Ankenævnet for Forsikring, hvor Helge Gøttsche fik delvist medhold.

SEB nægtede dog at følge afgørelsen, og via landsretten skal sagen nu afgøres endeligt i Højesteret. For SEB står der da også mere på spil end småpenge.

Hele pensionsbranchen er nemlig endt i en kattepine med de løfter om en årlig fast mindsterente, som alle selskaberne ifølge adskillige assurandører udstedte – blandt andet for at få en konkurrencefordel over for bankerne, der ikke kan udstede rentegarantier på opsparinger.

Men garantierne blev farlige, da markedsrenterne faldt og gjorde det sværere og sværere at honorere garantierne over for kunderne.

Helge Gøttsche er egentlig også mest vred over, at pensionsbranchen ikke lagde kortene på bordet.

»Hensigten med rentegarantien var sikkert god nok. De ville bevare værdien af opsparingen. Men de blev overhalet af det faktiske forløb, da renten bare blev ved med at falde,« siger Helge Gøttsche.

Rentegarantier lavet om

Undervejs blev rentegarantierne ifølge Helge Gøttsche lavet om til en garanti for en bestemt pensionsudbetaling i den sidste ende, der svarer til en gennemsnitlig årlig forrentning. Forskellen er bare, at beløbet kan være højere i den sidste ende, hvis der årligt tilskrives en konstant rente, der igen bliver forrentet over årene. Desuden kan selve opsparingen med en ydelsesgaranti være mindre, hvis den skal ophæves undervejs, end hvis den havde fået en årlig fast rente.

Ifølge Helge Gøttsche førte renteproblemerne til et morads af mere eller mindre skjulte manøvrer for at modvirke den faldende rente. Blandt andet var selskaberne længe om at dele kunderne op i forskellige grupper med de forskellige rente – eller ydelsesgarantier.

»En af de fejl, de begik, da de satte renten ned, var, at de ikke skilte kunderne ad i forskellige rentegrupper. Men fordelen for dem selv var, at de kunne give renter til nye kunder, som de ikke kunne opnå i markedet,« siger Helge Gøttsche.

Desuden kritiserer han, at pensionsbranchen har fået lov af regeringen til at bruge en kunstig høj rente til at beregne sine forpligtelser. Dermed kommer selskaberne til at se økonomisk stærkere ud, end hvis de brugte den reelle rente – igen uden at kunderne efter hans opfattelse kan gennemskue det.

»Jeg ville ønske, de bare var gået ud og sagt, at det ikke hang sammen – at det ikke kunne lade sig gøre at give så høj en rente, og så måtte man jo genforhandle aftalerne. Men de konkurrerede jo om nye kunder med en rente, som de ikke kunne tjene hjem – betalt med de eksisterende kunders midler. Men de har nok troet, at det gik, indtil de kunne tjene pengene hjem igen,« siger Helge Gøttsche.

Pensionseksperter har tidligere vurderet, at der samlet set kan stå et tocifret milliardbelløb på spil for pensionsbranchen, hvis den skal genoprette forrentningerne på alle pensionstyper med gennemsnitsrente. Det tror afdelingsdirektør hos pensionsmægleren Aon, Jannik Achdam Schütz Andersen, dog ikke på. Men han tror, at en sejr til Helge Gøttsche vil medføre en bølge af yderligere retssager.

»Alt afhænger af, hvad der kommer til at stå i afgørelsen, og om der findes skriftlige beviser på, at han er blevet lovet en årlig rentegaranti. I andre sager er det afgjort, at der er tale om ydelsesgarantier. Men flere selskaber har skrevet en årlig rente, og de har indgået forlig,« siger han.

Han tror ikke, at problematikken ligefrem kan true nogle af de kommercielle danske pensionsselskaber.

»Det var først på den anden side af finanskrisen, at man for alvor gik under de høje garantier. Så det er en begrænset periode, hvor nogle har fået halvanden pct. i stedet for 4,5 pct.,« siger han.

Sagerne er også underlagt en treårig forældelsesfrist. Men Helge Gøttsche er også mest optaget af, at de danske forbrugere er magtesløse over for det komplicerede pensionssystem.

»Politikerne vil gerne have os til at spare mere op selv. Men de lader os være alene hjemme med pensionsselskaberne,« siger han.