Hæfter lejer i tvangsauktionstruet ejerbolig?

Det er utrygt at være i lejer, når udlejer har økonomiske problemer. Læs dagens brevkasse og bliv klogere.

Nogle politikere har spekuleret i Folketingets regler om huslejetilskud og derved tjent store penge på salg af ejerlejligheder. Her Johan Kellers Vej 44, 2450 København SV. Fold sammen
Læs mere

SPØRGSMÅL? Jeg har boet til leje i ti år med en tidsubegrænset standardkontrakt uden særlige forbehold, og alt er hidtil foregået upåklageligt. Udlejer bor i udlandet og er kommet i knibe økonomisk. Han betaler ikke fællesudgifter, og sagen er nu gået til inkasso. Han reagerer ikke længere på mine henvendelser.

Lejligheden er praktisk talt usælgelig på det normale marked, da jeg ikke har i sinde at fraflytte. Derfor forudser jeg, at den kan ende på tvangsauktion.

Af tingbogen kan jeg se, at der er tinglyst gæld til realkredit, ejerforening og udlæg fra Skat.

Hvem hæfter for gælden til Skat, hvis boligen sælges for en pris under den samlede gæld? Hvad sker der, hvis boligen viser sig at være usælgelig på tvangsauktion?

Hvis min mor vil købe boligen på tvangsauktion og lade mig blive boende, hvilke forberedelser skal hun gøre, og hvilke faldgruber skal hun være særligt opmærksom på?

Med venlig hilsen P.

SVAR! Det kan være meget utrygt at bo til leje, hvis udlejer har økonomiske problemer. Jeg skal forsøge at berolige dig en smule.

Der fremgår ikke meget om lejevilkårene i dit spørgsmål, men når du skriver, at der ikke er nogen forbehold i kontrakten, tillader jeg mig at gå ud fra, at det er på helt sædvanlige vilkår, og at lejen svarer til den leje, der gyldigt kan opkræves efter lejelovgivningen.

Det fremgår utvetydigt af lejeloven, at lejers rettigheder efter lejelovgivningen er beskyttet mod enhver. Hvis der er tale vilkår, som ligger udenfor, hvad der følger af lejelovgivningen – der kunne være et særligt langt opsigelsesvarsel, en uopsigelighedsperiode eller forbud mod regulering af lejen – skal lejekontrakten tinglyses, for at disse vilkår er beskyttet mod kreditorer. Populært sagt kan man sige, at lejekontrakten følger ejendommen, og en ny ejer af ejendommen får som udgangspunkt ikke bedre ret til at opsige lejer end den oprindelige ejer.

Du spørger, hvem der hæfter for den gæld, der ikke bliver dækket ved tvangsauktionen. Det gør ejendommens ejer. Hvis ejerens kreditorer ikke bliver dækket i forbindelse med en tvangsauktion, kan de rette et krav mod den nu tidligere ejer af ejendommen. Gælden berører ikke dig som lejer.

Det er sjældent, at ejendomme er decideret usælgelige på tvangsauktion. I langt de fleste tilfælde vil ejendommen kunne sælges. Det kan godt være, at det kun er for én krone plus omkostninger, men i de fleste tilfælde bliver ejendommene solgt. Mulighederne for at sælge afhænger naturligvis af, hvor ejendommen ligger. Hvis ingen byder på tvangsauktionen, så bortfalder auktionen, og ejendommen forbliver hos ejeren.

Hvis din mor ønsker at købe ejendommen på tvangsauktion, er det vigtigt, at hun undersøger forholdene, ligesom hun ville gøre, hvis det var en ejendom, som hun købte på almindelig vis. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis hun køber lejligheden på tvangsauktion, så accepterer hun, at hun eksempelvis ikke kan rette eventuelle mangelkrav mod den tidligere ejer eller en ejerskifteforsikring, som hun ville have kunnet, hvis det var et køb i fri handel.

Der er heller ikke nogen fortrydelsesret ved køb på tvangsauktion, og det er derfor en god idé, at din mor søger rådgivning inden selve tvangsauktionen. Endelig skal hun huske på, at der ud over budsummen skal betales omkostninger.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (L), www.ForumAdvokater.dk