Hæfter jeg for min mands skattegæld efter separation?

Hvor længe bliver man sambeskattet, og gør det en forskel, at vi endnu ikke er skilt?

Property division. End of marriage. Man and a woman holding a saw in hand cut house. The symbol of the dissolution of the marriage contract. Vector illustration flat design. Isolated on background. Fold sammen
Læs mere

?

Min mand og jeg er separeret på femte år, og vi har et venskabsforhold. Jeg tænker, at det er bedst, vi bliver endeligt skilt.

Jeg er også nervøs for en firma­skattegæld, som min mand pådrog sig, mens vi var gift. Som gift fandt jeg ud af, at jeg ville kunne hæfte for denne gæld. Men nu er jeg blevet nervøs for, om separation er nok?

Og hvis han tager til udlandet, og vi stadig kun er separeret – hæfter jeg så?

Med venlig hilsen P.

!

Som ægtefæller er man sam­beskattede og hæfter sub­sidiært for den andens eventuelle skattegæld efter kilde­skattelovens regler. Ophæver man under ægteskabet samlivet, uden at man indgiver ansøgning om separation eller skilsmisse, anses samlivet først for ophørt ved udgangen af det indkomstår, hvor samlivsophævelsen finder sted.

Når man er separereret, anses din og din eksmand i skattemæssig hen­seende for ikke længere at være samlevende. Det er således ligegyldigt, om I er separeret eller skilt. Dog vil der være en risiko for, at separationen bortfalder, såfremt man antager, at I har genoptaget samlivet – så anses man igen for gift og dermed samlevende. I skal, såfremt denne situation opstår, bevise, at I ikke er samlevende. I vil ikke have samme risiko, hvis I blev skilt.

Såfremt det ikke havde været fem år siden, I var blevet separeret, men det i stedet havde været i 2017 eller i år, kan det være praktisk at være opmærksom på de særlige regler om rentefradrag vedrørende aktiver, der ikke ejes i lige sameje. Ved beregning af ægtefællers skat er det nemlig afgørende, om ægtefællerne i skattemæssig forstand er samlevende ved indkomstårets udgang. Det følger heraf, at den lempelige praksis om ægtefællers fordeling af renteudgifter ikke gælder i separations- eller skilsmisseåret, men kun ved samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse.

Nu spørger du kun til hæftelsen for din tidligere ægtefælles eventuelle skattekrav – men dit brev rejser et andet spørgsmål i relation til deling af jeres fællesbo, som det ikke kan konstateres er sket.

Ved separation eller skilsmisse skal fællesboet deles. Hvis ægtefællerne har skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, skal det holdes uden for bodelingen.

Skilsmissesæreje har kun virkning for fordelingen af formuen, hvis ægteskabet opløses ved separation eller skilsmisse, mens ægtefællernes formue ved den enes død behandles, som om ægtefællerne havde haft delingsformue. Ved fuldstændigt særeje har særejet virkning, hvad enten ægteskabet opløses ved separation, ved skilsmisse eller ved den ene ægtefælles død.

I selve boopgørelsen sættes beløb på, hvor meget I ejer, og hvad I skylder væk, og herefter kan I lave beregningen, der viser, hvor meget I hver især skal have med fra jeres fælles bo.

Hvis I begge ejer mere, end I skylder væk – altså en positiv bodel – deler I, så I får lige meget hver. Hvis den ene ægtefælle skylder mere væk, end vedkommende ejer, og altså har en negativ bodel, deler man kun den ægtefælles bodel, som er positiv. Bodelen deles lige mellem jer.

Når boopgørelsen er på plads, skal I huske at tage højde for restskat og overskydende skat for det skatteår, separationen eller skilsmissen foregår i. I den forbindelse er ophørsdagen vigtig.

Som udgangspunkt er ophørsdagen den dag, statsforvaltningen modtog jeres ansøgning om separation eller skilsmisse, og det er de ejendele og værdier, I har på dette tidspunkt, som skal gøres op. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at dele med din tidligere ægtefælle, hvis du for eksempel arver din tante et par dage efter.

I kan godt aftale en anden dato som ophørsdagen, men det kræver, at I er enige.

Hvis du eller din tidligere ægtefælle får penge tilbage i skat året efter skilsmissen, skal de indgå i bodelingen. Det skyldes, at I som ægtepar er sambeskattede og kan overføre fradrag til hinanden i de år, I har været gift.

Det er altid en god idé at få en advokat med erfaring inden for deling af ægtefællers formuer til at rådgive og bistå med udformning af en bodelingsaftale.

Med venlig hilsen Susanne Graffmann, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk