Hæfter formanden for foreningens gæld?

Ansvaret kan virke afskrækkende på lysten til at gå ind i en bestyrelse for en forening eller en virksomhed.

For nogle er ansvaret så skræmmende, at de slet ikke tør gå ind i en foreningsbestyrelse.
Læs mere
Fold sammen

? Jeg er formand i en forening, hvor der er en kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem. Kassereren har oplyst, at kassen er tom, og et par kreditorer er ikke blevet betalt. Dette har bevirket, at vi er blevet truet med en fogedsag.

Vores kredit har jeg underskrevet i egenskab af formand. Så mit spørgsmål går på, om foreningen kan dømmes til at betale, når vi går konkurs?

Kan jeg som formand og underskriver dømmes til at betale? Eller kan bestyrelsen dømmes til betaling? Hvad med medlemmerne?

Kan jeg meddele kreditorerne, at vi gået konkurs, og så regne med, at sagen er ude af verden?

Med venlig hilsen M.

! Ved konkurs ophører foreningen med at eksistere, og så kan kravet kun gennemføres, hvis et bestyrelsesmedlem har handlet ansvarspådragende.

Når foreningen er ansvarlig, så skal du se i vedtægterne, hvad der gælder om hæftelsen. Det er helt centralt, at medlemmerne i en forening i vedtægterne bør have en bestemmelse, der sikrer, at foreningen kun hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Eller sagt med andre ord: Hvis foreningens kasse er tom, så kan kreditor ikke kræve betaling af de enkelte medlemmer.

Grundreglen bør være, at hvis foreningen ikke kan få den nødvendige kredit ved at henvise til foreningens formål, vedtægter og almindelige omdømme, bør den helt afstå fra at søge kreditten. Det bør gælde også for amerikanerbiler!

Et af de emner, som virkelig er oppe i debatten i disse år, er bestyrelsesansvaret. For nogle er det så skræmmende, at de slet ikke tør gå ind i en foreningsbestyrelse.

På den ene side skal spørgsmålet tages dybt alvorligt i det daglige bestyrelsesarbejde. Og på den anden side tør jeg godt sige, at bestyrelsesansvaret ikke er værre, end at det sjældent i en almindelig bestyrelse går så galt, at et bestyrelsesmedlem selv må til at punge ud. Der er i øvrigt en tendens til, at der i mange forsikringspolicer er dækning af foreningsansvar, og det kan måske bevirke, at retspraksis vil ændre sig hen imod et strengere ansvar på området.

Om bestyrelsesansvar kan jeg lidt firkantet sige, at et bestyrelsesmedlem skal optræde som bestyrelsesmedlem på samme måde, som medlemmet ville gøre i sin egen forretning eller i sit eget hjem - med sin egen personlige økonomi. Normen er den adfærd, der kan forventes af en helt almindelig samvittighedsfuld borger, der ikke handler med hovedet under armen. Dispositioner, som er normale og forretningsmæssige, vil derfor ikke føre til et ansvar.

Derimod skal bestyrelsesmedlemmer være meget forsigtige, hvis foreningen befinder sig i en situation, hvor det bør kunne forudses, at foreningen ikke vil kunne opfylde de forpligtelser, den påtager sig. Her er der øget risiko for ansvar.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk